(+84) 463.28.7979

Backup và Restore Win 7 điều mà Vista chưa làm được


Ở Windows Vista, với trạng thái Sao lưu và công cụ thiết lập cấu hình người ta có thể hoặc ít nhất là cố gắng để sao lưu ảnh, nhạc, truyền thông và các dữ liệu trên máy tính Vista của họ.

Tuy nhiên, dường như các nhà thiết kế Vista đã nỗ lực hết sức nhưng cũng không thể tạo được công cụ sao lưu, thậm chí còn ngăn không cho chúng ta chọn chính xác các tập tin và thư mục muốn sao lưu. Thay vào đó chế độ sao lưu và công cụ thiết lập chỉ cho phép chúng ta chọn một kiểu tập tin CHUNG mà ta muốn sao lưu chứ không phải một địa chỉ dữ liệu cụ thể. Để biết thêm chi tiết về vấn đề tình trạng sao lưu và thiết lập, hãy đọc bài viết cấu hình và kiểm tra trạng thái backup trên windows vista.

Lưu ý: Đó không phải lý do cho việc những người dùng có kinh nghiệm có thể muốn dùng một phần mềm sao lưu khác và khả năng tùy chỉnh nhiều hơn. Có lẽ nên thử cài đặt Windows NT Backup trên Windows Vista.

Trong Windows 7 việc này đã được thay đổi, và dường như bây giờ chúng ta cũng sẽ có cơ hội tốt hơn để chọn ra một công cụ làm việc hiệu quả.

Trong Window 7 (trong giai đoạn beta, build 7000), trạng thái sao lưu và công cụ thiết lập được thay thế bằng một công cụ có tên là “Backup and Restore” (Sao lưu và Phục hồi). Bạn có thể truy cập nó bằng cách vào Control Panel và gõ “backup”
trong search box (hộp thoại tìm kiếm). Một trong các kết quả tìm được sẽ hướng bạn tới địa chỉ cần tìm.
win7-backup-1
Bạn cũng có thể gõ “backup” vào search box trên thanh Start Menu và một lần nữa, một trong các kết quả tìm được sẽ đưa bạn tới địa chỉ cần tìm.
win7-backup-2
Bạn cũng có thể chạy lệnh sau ở Run hoặc tùy chọn hộp thoại tìm kiếm: sdclt.exe (nếu thực sự biết, bạn cũng có thể dùng %systemroot%system32control.exe /name Microsoft.BackupAndRestoreCenter để thực hiện tương tự…)

Công cụ Sao lưu và Phục hồi sẽ hiện ra.
win7-backup-3
Ấn “Set up backup” nếu bạn muốn thực hiện sao lưu.

Windows Backup sẽ bắt đầu hoạt động, và việc đầu tiên bạn cần thiết lập là đích đến mà trên đó bạn muốn đặt bản sao lưu. Bạn có thể chỉ chọn các ổ đĩa cứng trong hoặc phương tiện có thể ghi được. Nếu bạn chọn các loại đĩa có thể ghi được để làm phương tiện sao lưu, hãy đảm bảo rằng chúng chắc chắn ghi được tức là bạn có thể thêm, xóa hoặc thay đổi nội dung trên các đĩa này. Nếu bạn đã quyết định chọn cách thức này và có nhiều dữ liệu cần sao lưu thì phải đảm bảo có đủ đĩa để ghi. Công cụ sao lưu và phục hồi sẽ cho bạn biết cần bao nhiêu dung lượng đĩa cũng như những loại phương tiện sử dụng cho mỗi lần sao lưu. Điều này cũng đúng trong trường hợp ổ đĩa cứng ngoài. Chọn phương tiện sao lưu và ấn Next.
win7-backup-4


Lưu ý:
Khi bạn cắm ổ cứng vào máy ( ví dụ ổ cứng bên ngoài giao tiếp qua cổng USB), Window 7 sẽ nhận ra ổ cứng này, và sẽ đưa ra những gợi ý liệu bạn có nên sử dụng nó làm nơi lưu các dữ liệu sao lưu không. Điều này sau đó có thể thay đổi nhưng nếu bạn lựa chọn nó, việc sao lưu các file sẽ bắt đầu tiến hành.
win7-backup-5

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *