(+84) 463.28.7979

Bandwidth Usage Monitor 1.01


Phần mềm này được thiết kế để theo dõi số lượng băng thông tiêu thụ bằng cách sử dụng kết nối băng thông rộng của bạn. Ngoài ra, băng thông sử dụng Màn hình sẽ cung cấp cho bạn khả năng chọn mạng mà bạn muốn theo dõi.

Dưới đây là một số tính năng chính của “băng thông sử dụng Màn hình”:

Đơn giản giao diện
· Tính sử dụng tối đa Peta Bytes tức là 1 PB = 1.000.000.000.000.000 byte (nhiều hơn mà bạn cần)
· Hàng tháng / hàng năm báo cáo
· Hiển thị bar nhỏ, có thể được bật lên để tiếp tục ở trên cùng của mọi ứng dụng. Điều này cho phép bạn xem nhanh tốc độ truyền tải dữ liệu.
Tự động có thể bắt đầu với Windows.
· Biểu đồ
· Lựa chọn hàng ngày / hàng tháng giới hạn và theo dõi một cách dễ dàng trong cửa sổ chính

Yêu cầu:

· . NET Framework 3.5

Hạn chế:

Free Download

External mirror 1 [ZIP]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *