(+84) 463.28.7979

BBC.com đạt lợi nhuận sớm hơn dự kiến tới 2 năm


Trang web BBC.com vừa công bố họ đã đạt lợi nhuận sớm hơn hai năm so với dự kiến.

Những người dùng dịch vụ của BBC tại Vương quốc Anh được hoàn toàn miễn phí, trong khi đó những người sử dụng dịch vụ của trang tin này bên ngoài lãnh thổ Vương quốc Anh sẽ đọc tin cùng với các quảng cáo kèm theo.

Đến thời điểm hiện tại, việc cung cấp dịch vụ với quảng cáo đính kèm đang mang lại lợi nhuận cho BBC, mà trước đó các nhà quản lý trang web này dự kiến sẽ chưa thể vượt qua điểm hoà vốn cho đến năm 2013.

Theo thống kê của comScore, BBC đã đạt số lượng 50 triệu người dùng bên ngoài lãnh thổ Vương quốc Anh.

Theo Vietnam +

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>