(+84) 463.28.7979

Biến giao diện Linux sang Windows XP


Chúng ta đã quen với những phần mềm chuyển đổi giao diện Windows như Window Blinds hay StyleXP và Vista Transformation Pack.

Thế nếu bạn không dùng Windows mà lại dùng Linux, và đang muốn thử cảm giác được sử dụng Windows thì sao? Hãy tìm đến XPGnome. Với XPGnome,tuy trên thực tế thì bạn vẫn đang dùng Ubuntu, nhưng trông nó giờ đây chả khác gì một Windows XP thực thụ cả với đầy đủ icon, desktop, screensaver và màn hình đăng nhập.

Download

Giao diện Ubuntu Linux trước và sau khi cài đặt XPGnome:

xp-gnome-1

xp-gnome-2

Sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *