(+84) 463.28.7979

Biến máy tính thành điểm phát sóng Wifi trên Windows


Trên Windows 7 có một chức năng chưa được Microsoft chính thức giới thiệu bởi nó vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện: biến máy tính thành một điểm phát sóng Wifi (nhằm mở rộng khoảng cách phủ sóng nội bộ không dây tùy theo nhu cầu sử dụng) mà không cần phải thiết lập phức tạp như phương pháp ad-hoc.

Access Point

Chức năng này cho phép máy tính của bạn trở thành một điểm truy cập (Hotspot) để các thiết bị như điện thoại, máy tính có thể truy cập vào nhằm chia sẻ đường truyền Wifi. Tuy nhiên như đã nói, chức năng nêu trên vẫn chưa được hoàn thiện do đó muốn sử dụng, bạn có thể thông qua một phần mềm của hãng thứ ba có tên Connectify. Tải về miễn phí chương trình cũng như tham khảo hướng dẫn sử dụng tại trang chủ của Connectify tại đây.

Theo TT/Fudzilla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *