(+84) 463.28.7979

Bình Định có thể đi xa hơn trong phát triển CNTT


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về công nghệ thông tin khẳng định rằng tỉnh Bình Định có thể đi xa hơn nữa trong phát triển công nghệ thông tin.

Phó Thủ tướng đánh giá như vậy khi thăm làm việc tại tỉnh Bình Định ngày 11/6.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch tỉnh, trưởng ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Bình Định đánh giá lại những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, vướng mắc mà tỉnh nhà còn gặp phải.

Trong những năm qua, tỉnh Bình Định luôn ưu tiên phát triển công nghệ thông tin. Tổng số vốn đầu tư cho công nghệ thông tin được chú trọng: năm 2009 là 1.730 tỷ đồng, năm 2010 là 2.360 tỷ đồng, riêng 6 tháng đầu năm 2011 là 1.350 triệu đồng.

Đến nay, trong 26 cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, 100% cơ quan có mạng nội bộ (LAN), 83% cán bộ công chức có máy tính sử dụng.

Ở cấp huyện, 100% Ủy ban Nhân dân có mạng nội bộ, 62,8% cán bộ công chức có máy tính sử dụng. Hiện nay, cơ sở hạ tầng của kỹ thuật các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện và thành phố đã được đầu tư cơ bản, đáp ứng nhu cầu của cán bộ công chức và sự phát triển của các doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra sử dụng công nghệ thông tin tại tại một số đơn vị Sở Tài chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn, và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên in Bình Định.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Định cần tiến hành nhanh hơn nữa trong công tác sử dụng phần mềm quản lý nội bộ, lộ trình điện tử, cần có hướng trao đổi kinh nghiệm, tham gia cải tiến nâng cấp các phần mềm, tiến hành thực hiện tập trung liên hiệp hóa toàn sở, toàn ngành, cần học hỏi kinh nghiệm các tỉnh thực hiện công nghệ thông tin có những ý tưởng đem lại kết quả tốt để ứng dụng.

Đồng thời, tỉnh tiến hành mở rộng liên kết đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp vừa có thể giải quyết nhu cầu việc làm lại tránh tình trạng thiếu nguồn nhân lực như hiện nay.

Theo Vietnam +

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>