(+84) 463.28.7979

Blackberry OS6 sẽ có mặt trên cả 9700, 9650 và Pearl 3G


Xin chúc mừng người dùng Blackberry 9700, các bạn vừa có thông báo chính thức về việc được nâng cấp lên OS 6.0 từ RIM. Các sản phẩm được nâng cấp song song là 9650 và 2 chiếc điện thoại Pearl 3G.

RIM cũng đồng thời cho biết tất cả điện thoại Blackberry về sau cũng sẽ sử dụng OS 6. Hiện chưa rõ thời điểm ra mắt OS 6 trên các thiết bị này nhưng có lẽ sẽ không còn lâu nữa.

Tham khảo: Boygeniusreport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>