(+84) 463.28.7979

BlackBerry PlayBook có bản update Beta OS v2.0.0.4869


Hôm nay RIM đã cung cấp bản cập nhật mới cho PlayBook, đây chưa phải là bản chính thức mà mới chỉ là beta mà thôi. Bản mới này đã khắc phục lỗi không kết nối được Bridge của bản Beta 2.0 trước đó. Cảm giác ban đầu thấy nó chạy có vẻ mượt hơn. Một số người thông báo rằng Android App của họ không chạy, cách giải quyết là bạn phải security wipe là sẽ khắc phục được.

BlackBerry PlayBook

Lưu ý: Trước khi nâng cấp bản Beta 2.0.0.4869 này thì bạn nên thực hiện security wipe trước. Để nâng cấp thì bạn cần điền mã PIN của máy vào website blackberry.com và sau đó check update trên chiếc PlayBook của mình.


Nguồn: blackberry.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *