(+84) 463.28.7979

BlackBerry Playbook OS 2.0 sẽ có từ ngày 21 tháng 2?


N4BB, trang web chuyên thông tin về Blackberry cho biết họ có thông tin chắc chắn là phiên bản 2.0 của hệ điều hành PlackBerry cho Playbook sẽ có từ ngày 21 tháng 2 này. Các ứng dụng danh bạ, tin nhắn và lịch làm việc là các ứng dụng sẽ có sẵn trên Playbook OS 2.0 tuy nhiên phần mềm BBM thì chưa có và chúng ta sẽ vẫn dùng thông qua Bridge. RIM đã trình diễn Playbook 2.0 ở CES năm nay và họ có nói là tháng 2 là tháng mà OS 2.0 sẽ được cập nhật cho mọi người.

Blackberry-playbookTheo N4BB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>