(+84) 463.28.7979

Blacklist trong Yahoo Messenger


Nếu bạn không muốn chat với một ai đó, nhưng người ta cứ nhảy vào chat với bạn hoặc nói những từ ngữ mà bạn không muốn nghe. Đừng lo Yahoo Messenger có 1 tính năng rất hay chỉ cần vài bước nhỏ thì bạn sẽ không bị làm phiền nữa.

Mở Yahoo Messenger chọn Messenger -> Preferences -> Ignore list ->

+ Ignore anyone who is not on my Messenger list: Cái này có nghĩa là chỉ cho những người trong danh sách chat của bạn được chat với bạn (cái danh sách nick bạn add ấy )

+ Ignore only the people below -> add nick bạn không muốn chat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *