(+84) 463.28.7979

Bloomberg: Microsoft đang thương thảo để đầu tư chiến lược vào Foursquare?


Bloomberg vừa cho biết Microsoft đang thương thảo để đầu tư chiến lược vào dịch vụ đánh dấu địa điểm Foursquare. Tuy không phải là công ty duy nhất muốn đầu tư vào nhưng cuộc nói chuyện giữa Microsoft và 4Square đang diễn ra khá thuận lợi. Rất nhiều khả năng Microsoft muốn liên kết với Fourquare để bổ sung thêm dữ liệu vào các dịch vụ Bing, đặc biệt là bản đồ. Đây không là lần đầu Microsoft đầu tư vào một công ty mạng xã hội, thương vụ nổi tiếng nhất của họ là đầu tư vào Facebook vài năm trước.

Microsoft

Ngày hôm qua, Foursquare đã giới thiệu ứng dụng cho Windows 8.

Nguồn: Bloomberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>