(+84) 463.28.7979

Boingo cung cấp dịch vụ WiFi cho các ga tàu điện ngầm tại New York


Boingo vừa qua đã công bố một thỏa thuận với Transit Wireless nhằm cung cấp dịch vụ WiFi bên trong các ga tàu điện ngầm trên khắp thành phố New York. Thỏa thuận này gữa Boingo và Transit Wireless nhằm cung cấp cho hơn 1,6 tỷ hành khách đi tàu điện có thể truy cập internet miễn phí khi rảnh rỗi hoặc trong lúc đợi tàu. Người dùng có thể truy cập mạng bằng một thuê bao Boingo hoặc thông qua dịch vụ từ các đối tác của công ty như Skype, Sprint, T-Mobile hay Verizon. Dự kiến dịch vụ sẽ được triển khai từng bước trong năm năm tới, đầu tiên là thành phố New York, sau đó là các địa điểm như Manhattan, Brooklyn, Bronx và Queens.

boingo

Nguồn: Engadget

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>