(+84) 463.28.7979

Cơ bản về Cisco Switch Administration – phần 1


Mở đầu

>> Cơ bản về Cisco Switch Administration – phần 2

Trước khi bạn quản trị switch, bạn cần biết những thông tin cơ bản sau:

• Switch địa chỉ IP hay tên DNS là gì?

• Username/password mà bạn dùng để đăng nhập là gì?

• Cổng switch Ethernet mà thiết bị yêu cầu kết nối đến là gì?

Một mục để cấu hình switch có thể là giao diện quản trị web-base. Nếu là trường hợp này, các cấu hình cơ bản không quá khó khăn và bạn cũng không cần nhiều sự giúp đỡ lắm.

Mặc khác, các giao diện GUI không phải lúc nào cũng sẵn có, nhưng trên các switch Cisco IOS, thì Cisco IOS luôn có sẵn. Thêm nữa, trong một giao diện GUI, bạn sẽ không thể thực hiện mọi cấu hình có thể. Trong giao diện dòng lệnh, bạn sẽ có thể thực hiện mọi cấu hình có thể. Vì lý do này, tôi khuyến khích các bạn dùng giao diện dòng lệnh IOS. Tôi sẽ thực hiện những công việc quản trị switch đơn giản trong giao diện dòng lệnh Cisco IOS.

Hiển thị cấu hình switch

Cũng giống như trên một route, lệnh ISO command-switch nhất là hiện cấu hình switch. Điều này sẽ cho bạn thấy cấu hình của toàn bộ switch, kể cả các cổng Ethernet trên switch. Để xem cấu hình switch, chỉ cần đánh show running-config, như thế này:

save-switch-config-P1-1

Hình 1

Hiển thị giao diện trạng thái cổng

Phần lớn thời gian bạn làm việc với một switch, là bạn phải giải quyết vấn đề một cổng switch, hay thay đổi cấu hình cổng switch. Cách nhanh nhất để xem tình trạng của các cổng switch là dùng show interfaces status, như thế này:

save-switch-config-P1-2

Hình 2.

Lệnh này hiện mỗi cổng: nếu cổng được kết nối đến thiết bị, VLAN có các cổng của nó, port duplex, tốc độ cổng, và dạng cổng. Đây là một cách nhanh chóng tuyệt vời để xem tình trạng của cổng switch của bạn.

Thay đổi giao diện speed và duplex

Nếu bạn thấy giao diện Fa0/21 được cài auto (auto negotiate) cho tốc độ của nó nhưng nó cần được set lên 10Mb/sec. Để thay đổi tốc độ của bất kì cổng nào, bạn đến chế độ giao diện cấu hình và dùng lệnh sau:

save-switch-config-P1-3

Hình 3.

Trên switch này, tốc độ cho phép cho 10/100 cổng Ethernet là auto, 10 và 100. Trên các cổng Gigabit Ethernet, bạn chỉ có thể yêu cầu switch hoặc dùng tốc độ thương lượng hoặc là không thương lượng tốc độ cổng. Một khi tốc độ được cấu hình lên 10Mb, bạn có thể xác định nó bằng giao diện tình trạng fa0/21, như thế này:

save-switch-config-P1-4

Hình 4.

Như bạn đã thấy, bây giờ tốc độ được set lên 10. Để thay đổi duplex của một cổng, bạn thực hiện cũng những bước này nhưng dùng lệnh duplex. Duplex có thể được set là auto, full hay half

Tắt và mở các giao diện

Để tắt và mở các giao diện, bạn dùng lệnh no shutdown và shutdown trong chế độ giao diện cấu hình. Ví dụ:

save-switch-config-P1-5

Hình 5.

Chú ý cách thức khi cổng được shutdown, các tin nhắn console xuất hiện cho bạn biết tình trạng quản trị đã được thay đổi down và dòng giao thức cũng thay đổi thành down. Khi cổng được mở (no shutdown), các liên kết down và sau đó line up, sau đó dòng giao thức thay đổi thành up.

Bạn cũng có thể thực hiện hiển thị giao diện tình trạng để xem trạng thái của giao diện

Tóm tắt

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu về:

• Cách cấu hình một switch
• Cách thay đổi tình trạng của các giao diện switch
• Thay đổi tốc độ và duplex của một cổng switch
• Cách tắt (shutdown) và mở ( no shutdown) các cổng trên switch Cisco IOS

CT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *