(+84) 463.28.7979

Cấu hình ứng dụng để luôn chạy như một tài khoản Admin


Windows 7 cũng cho phép bạn đánh dấu một ứng dụng để nó luôn chạy với quyền admin. Điều này rất hữu ích cho việc giải quyết các vấn đề tương thích với các ứng dụng có yêu cầu quyền admin.

RunAs

Ví dụ: giả sử bạn có một ứng dụng bằng văn bản cho Windows XP mà yêu cầu quyền admin. Bởi vì chương trình này được cấu hình để sử dụng chế độ tiêu chuẩn mặc định trên Windows 7, chương trình không hoạt động đúng và được tạo ra rất nhiều lỗi. Như là một giải pháp tạm thời bạn có thể đánh dấu ứng dụng luôn luôn chạy như một tài khoản admin. Đây cũng là tiện lợi nếu, bạn có một UAC tương thích ứng dụng mà thường chạy trong chế độ tiêu chuẩn mà bạn sử dụng để thực hiện nhiệm vụ quản lý.

Để đánh dấu một ứng dụng luôn luôn chạy như một tài khoản admin bạn làm như sau:

1. Trên menu Start, click vào ứng dụng bạn muốn nó luôn chạy như là một tài khoản admin.

2. Click chuột phải vào shortcut của chương trình và chọn Properties.

3. Trong cửa sổ thuộc tính, click vào thẻ Compatibility.

4. Bạn làm như sau:

– Để áp dụng thiết lập cho lần đăng nhập hiện tại của người sử dụng, chọn “Run This Program As An Administrator” và sau đó nhấn OK.

– Để áp dụng thiết lập cho tất cả người dùng trên máy tính và bất kể đó là sử dụng phím tắt để bắt đầu áp dụng, nhấp vào “Change Setting For All Users” để hiển thị hộp thoại thuộc tính cho ứng dụng của file .exe, chọn “Run This Program As An Administrator” và sau đó nhấn OK hai lần.

Ứng dụng sẽ chạy ngay bây giờ và luôn luôn sử dụng một thẻ truy cập quản trị viên. Hãy ghi nhớ rằng nếu bạn đang sử dụng một tài khoản tiêu chuẩn và bị vô hiệu hóa, ứng dụng sẽ không chạy.

Chú ý rằng bạn không thể đánh dấu các ứng dụng hệ thống hoặc các quá trình luôn luôn chạy với quyền quản trị. Chỉ không phải ứng dụng hệ thống và các quá trình có thể được đánh dấu để luôn luôn chạy ở cấp độ này. Và nếu chạy chương trình này như một lựa chọn quản trị viên không có nghĩa là ứng dụng được chặn từ luôn luôn chạy ở một mức độ cao, các ứng dụng không yêu cầu quản trị viên để chạy hoặc bạn chưa đăng nhập như là một quản trị viên.

Đối với ví dụ trên một ứng dụng văn bản cho Windows XP mà yêu cầu quyền quản trị viên, bạn cũng có thể giải quyết được vấn đề tương thích bằng cách sử dụng Windows Application Compatibility Toolkit (ACT) phiên bản 5.5 hoặc mới hơn để tạo ra một khả năng tương thích ứng dụng. ACT là một giải pháp cho các quản trị mà không yêu cầu phải lập lại chương trình của một ứng dụng và có thể giúp bạn giải quyết vấn đề tương thích chung. Ví dụ, bạn có thể tạo một shim rằng đáp ứng một yêu cầu thông tin về ứng dụng hệ điều hành hoặc cấp người dùng với một tuyên bố True, cho phép các ứng dụng chạy. ACT cũng có thể giúp bạn tạo nhiều hơn trong giải pháp chuyên sâu cho các ứng dụng mà cố gắng viết cho khu vực bảo vệ của hệ điều hành hoặc sử dụng quyền nâng cao khi họ không cần. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất của ACT từ Microsoft Download Center.

DT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *