(+84) 463.28.7979

Cấu hình Bluetooth 4.0 được thông qua


Bluetooth_4.0

Các công ty thành viên của Bluetooth SIG giờ đây có thể gửi các mẫu sản phẩm của mình đến SIG để tiến hành kiểm tra mức độ tương thích. Đặc điểm của Bluetooth 4.0 là sử dụng kết nối không dây ít chi phí và tiết kiệm năng lượng, ứng dụng được trong nhiều lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, mạng giải trí gia đình, thể thao… khoảng cách truyền tải dữ liệu được nâng cao, tương thích tốt với nhiều loại thiết bị và “khả năng hoạt động trong suốt nhiều năm liền chỉ với vài viên pin nhỏ bằng đồng xu”.

Đây là một tin khá bất ngờ do chuẩn Bluetooth 3.0 vẫn chưa được sử dụng phổ biến và số thiết bị sử dụng Bluetooth 3.0 chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bluetooth 4.0 sẽ bao gồm 3 giao thức nhỏ là Bluetooth Classic (giống Bluetooth 2.1), High Speed (Bluetooth 3.0) và Low Energy (tiết kiệm năng lượng tối đa bằng cách hy sinh tốc độ truyền tải dữ liệu). Tùy vào loại thiết bị được kết nối mà nó sẽ quyết định giao thức nào được sử dụng.

So lược đặc điểm của Bluetooth 4.0:

* Sử dụng rất ít năng lượng
* Khả năng hoạt động trong thời gian dài trong nhiều năm
* Chi phí sản xuất thấp
* Tính tương thích cao
* Khoảng cách truyền tải dữ liệu cao

Theo TT/Unwired View

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>