(+84) 463.28.7979

Cấu hình cho phù hợp với định dạnh file Word phiên bản cũ


Mặc dù chúng tôi thường không viết về Microsoft Office 2007, nhưng chúng tôi đã nhận được rất nhiều e-mail cũng như chúng tôi đã đọc được rất nhiều bài viết ở các diễn đàn khác hỏi về Microsoft Office 2007 là:tại sao file của Microsoft Office 2007 không thể được mở ra bởi Microsoft Office 2003 hay XP?. Đó là vì phiên bản này sử dụng một tập tin mới gọi là Office Open xml.

Định dạng mới này cung cấp một loạt các lợi ích, bao gồm một tập tin kích thước nhỏ hơn so với các định dạng được sử dụng bởi các phiên bản cũ của Microsoft Office. Các tập tin của Microsoft Office 2007 có đuôi mở rộng với một chữ x ở cuối: . Doc bây giờ là. Docx, . Xls là ngay bây giờ. Xlsx …. Theo mặc định, các phiên bản cũ của Microsoft Office có thể không mở file tạo ra với phiên bản 2007.

Tuy nhiên, có một cách để lưu lại file đã tạo trong Microsoft Office 2007 bằng cách sử dụng các định dạng cũ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình này.

Trong Office 2007, tất cả các cấu hình trong trình đơn có thể được truy cập bằng cách bấm vào nút Office hiển thị trong hình dưới đây.

office1

Offce 2007

Bạn có hai lựa chọn: bạn có thể lưu cá nhân bằng cách sử dụng tài liệu cũ định dạng Microsoft Word ( . Doc) hoặc bạn có thể xác định cấu hình cho Word 2007 để lưu tất cả các tài liệu theo mặc định bằng cách sử dụng các định dạng cũ.

Để lưu chỉ là một tài liệu bằng cách sử dụng các định dạng cũ, bấm vào nút Offce và chọn Save As và chọn tài liệu Word 97-2003.

Để lưu tất cả các tài liệu dưới định dạng cũ, bấm vào nút Office và sau đó trên Word Options.

Lựa chọn từ trong cửa sổ, hãy chọn vào phần Lưu. Đây bạn có một danh sách thả xuống ‘Save files in this formant. Từ danh sách các định dạng sẵn có, chọn Word 97-2003 tài liệu (*. doc) và nhấn vào OK.

Excell 2007

Cũng vậy với Excel: nhấn chuột vào nút Office, chọn Save As và chọn Excel 97-2003 Workbook. Nếu bạn muốn sử dụng vĩnh viễn các định dạng cũ, bấm vào nút Office và sau đó trên Excel Options.

Trong cửa sổ Lựa chọn Excel, hãy vào phần Lưu. Từ Save files in this format danh sách lựa chọn được thả xuống, chọn Excel 97-2003 Workbook và nhấn vào OK.

Cùng một bước sau bạn cũng có thể cấu hình được cho PowerPoint 2007, nhằm tiết kiệm bằng cách sử dụng các tập tin cũ . Ppt định dạng. Điều này có tất cả là nó!

Minh Tiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *