(+84) 463.28.7979

Cấu hình Content Filtering bằng Exchange management Shell


Một trong những điều mà tôi luôn luôn cảm thấy thú vị về Exchange Server 2007 đó là việc bảng điều khiển của Exchange Management được để ở ngay phía trên của Exchange Management Shell.

Chính vì vậy, bạn có thể thực hiện bất cứ thao tác nào thông qua bảng điều khiển này chỉ với một dòng lệnh. Hầu hết tôi luôn thích dùng giao diện đồ họa cho người sử dụng để hoàn thành công việc quản lý, tuy nhiên khi tôi dùng thử GUI, điều đó không còn đúng nữa.

Ví dụ, rất dễ dàng để suy nghĩ về phần lọc nội dung thư như đã được thiết lập và quên việc xác nhận. Tuy nhiên, một số tổ chức có thể tìm thấy rằng họ phải làm liên tục để điều chỉnh nội dung như là bộ lọc thư rác, điều khiển hướng đi của thư rác. Nếu một tổ chức có rất nhiều máy chủ thư điện tử thì công việc này sẽ trở thành vấn đề lớn. May mắn thay, Exchange Server 2007 làm việc này tương đối là dễ dàng để tạo một tập lệnh mà bạn có thể sử dụng để lọc các nội dung để thiết lập trên một máy chủ. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn thấy như thế nào.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, tôi muốn nói rằng Exchange Server 2007 đưa ra một số các kỹ thuật phòng ngừa spam. Vì vậy, sẽ rất khó để tôi có thể trình bày tất cả các kỹ thuật này trong nội dung bài viết. Do đó, tôi sẽ chỉ cho các bạn một vài kỹ thuật cơ bản để các bạn có thể thiết lập cấu hình lựa chọn nội dung từ dòng lệnh

Quan sát cấu hình hiện tại

Việc đầu tiên cần làm là nắm được cách thức thiết lập cấu hình của những máy chủ. Để làm đuợc điều này, các bạn chỉ việc đánh dòng lệnh dưới đây vào Exchange Management Shell:

Get-ContentFilterConfig

Sau khi đánh dòng lệnh trên, bạn sẽ thấy bản tóm tắt tất cả các thông số thiết lập lựa chọn thông tin được chỉ ra ở hình A.

Exchange_Management_Shell

Hình A – Câu lệnh Get-ContentFillterConfig cho phép bạn nhìn thấy trạng thái hiện tại của bộ lọc tin

Cài đặt các thông số của Content Filter

Chỉ bằng câu lệnh Get-ContentFilterConfig cho phép bạn nhìn thấy trạng thái của bộ lọc tin, câu lệnh Set-ContentFilter cho phép bạn thay đổi cấu hình của bộ lọc tin. Tất nhiên bạn cũng nên biết kỹ thuật lọc tin nào bạn muốn thay đổi. Tuy vậy, quá trình lọc này thật sự đơn giản.

Nếu nhìn vào hình A, bạn sẽ thấy rầng khi bạn gõ dòng lện Get-ContentFilterConfig, Exchange sẽ liệt kê số lượng những thuộc tính bộ lọc tin khác nhau, và các giá trị liên quan tới chúng. Một vài tên thuộc tính có thể sử dụng để kết hợp với dòng lệnh Set-ContentFilterConfig. Ví dụ, khi nhìn vào hình A, bạn sẽ nhận ra rằng tùy chọn BypassedSenderDomains được thiết lập tới Microsoft.com. Tôi dự tính nhận các email từ Microsoft, do đó tôi muốn thiết lập bộ lọc tin của Exchange 2007 để không mất thời gian chọn lọc những bản tin đến từ Microsoft.com. Để thêm Microsoft.com vào danh sách BypassedSenderDomains, tôi sử dụng dòng lệnh:

Set-ContentFilterConfig -BypassedSenderDomains Microsoft.com

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn đột ngột quyết định rằng bạn không hề tin vào các bản tin đến từ Microsoft và muốn xóa Microsoft.com từ danh sách BypassedSenderDoimain? Đến đây, bạn cần một vài thủ thuật nho nhỏ sau. Exchange Management Shell hoạt động bằng cách cho phép bạn đánh các câu lệnh ở dạng danh-động từ. Một trong những động từ thường hay sử dụng là Remove, chính vì vậy bạn hoàn toàn có thể sử dụng dòng lệnh dưới đây:

Remove-ContentFilterConfig -BypassedSenderDomains Microsoft.com

Với đa số các dòng lệnh của Exchange Management Shell, lập luận này hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, Microsoft đã quyết định giới hạn các động từ có thể sử dụng với câu lệnh ContentFilterConfig để làm đơn giản hóa hơn. Chính vì vậy, câu lệnh Remove là không hợp lệ.

Cách đơn giản nhất để xóa danh sách Bypassed Sender Domain là thay thế Microsoft.com bằng một thứ khác. Ví dụ, khi bạn muốn thay Microsoft.com bằng từ khóa null. Null không hẳn có nghĩa với Exhange, nhưng việc sử dụng từ khóa null sẽ thay thế Microsoft.com bằng một tên miền không hợp lệ, như vậy là đạt được kết quả mong đợi.

Kỹ thuật này rất hiệu quả nếu bạn chỉ thêm một miền đơn vào danh sách BypassedSenderDomain, và sau đó quyết định gỡ bỏ nó. Trên thực tế, bạn hầu như sẽ có một vài miền người gửi mà bạn muốn bỏ qua. Khi bạn bắt đầu làm việc với những miền nhiều người gửi, bạn sẽ cần khéo léo hơn một chút.

Lý do đó là bạn không thể sử dụng lại câu lệnh Set-ContenFilterConfig mỗi khi muốn thêm vào một BypassedSenderDomain, bởi vì hành động này sẽ khiến cho danh sách hiện tại bị ghi đè. Tương tự như vậy, bạn không thể sử dụng câu lệnh Add-ContentFilterConfig, vì Microsoft không cho phép sử dụng động từ Add. Tiểu xảo để thêm hay gỡ bỏ những miền từ danh sách BypassedSenderDomain làm cho cách việc sử dụng các biến số. Điều này, tôi sẽ chỉ cho các bạn vào phần 2 nhé.

Kết luận

Trong bài báo này, tôi đã chỉ cho các bạn biết cách sử dụng câu lệnh Set-ContentFilterConfig để định rõ một Bypassed Sender Domain. Ở phần 2, tôi sẽ tiếp tục luận bàn về cách sử dụng biến số kết hợp với câu lệnh Set-ContentFilterConfig

Mạnh Song (Theo petri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *