(+84) 463.28.7979

Cấu hình Gmail trong Windows Mail


Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng cấu hình Windows Mail để kết nối đến tài khoản Gmail của bạn.

Như bạn đã biết Gmail cung cấp hỗ trợ dịch vụ POP3 cho tất cả các tài khoản. Tuy nhiên, để sử dụng nó, bạn có thể cần phải kích hoạt nó từ giao diện web của Gmail.

Kích hoạt POP3 trong Gmail

Trước khi bắt đầu, bạn cần phải kiểm tra xem tài khoản Gmail của bạn đã được kích hoạt POP3 hay chưa. Trước hết, bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn sau đó chuyển tới: Setting >Forwarding and POP/IMAP
pop-3-gmail-1
Bây giờ bạn có thể kích hoạt dịch vụ POP3 bằng cách chọn một trong hai tuỳ chọn: “Enable POP for all mail” hoặc “Enable POP for mail that arrives from now”.

pop-3-gmail-2

Cấu hình Windows Mail

Trước hết, bạn mở Windows Mail sau đó bạn chuyển tới menu Tools và sau đó click vào nút Accoutns như hình phía dưới.

Sau đó click vào nút “Add”

Tiếp theo bạn chọn “E-mail account” và click “Next”


Tiếp theo bạn có thể chọn tên hiển thị – đây là tên sẽ hiển thị trong mọi E-mail bạn gửi. Nhập tên hiển thị và click “Next”.

Bây giờ bạn sẽ nhập địa chỉ E-mail của bạn và sau đó click “Next”

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *