(+84) 463.28.7979

Cấu hình máy chủ Telnet với Windows Server 2008


Trong Windows Server 2008, việc cấu hình máy chủ để xử lý các yêu cầu telnet và thậm chí sử dụng Windows Server 2008 để thực hiện kết nối đến một hệ thống khác với một máy chủ telnet cũng có thể có nhiều điểm khác.

Bây giờ chúng ta hãy đi tìm cách cấu hình cả hai vấn đề đó.
Tại sao bạn nên cấu hình Windows 2008 Server thành một máy chủ Telnet?

Có một số lý do để cấu hình Windows Server 2008 với tư cách là một máy chủ telnet. Đây là các lý do cho chúng:

Để thực hiện các lệnh CLI từ xa trên Windows Server 2008 với một mạng LAN hoặc WAN.

Để có thể cấu hình và khắc phục tất cả các thiết bị mạng của bạn – có thể là router của Cisco, các máy chủ Lunix, hoặc Windows Server 2008, từ dòng lệnh đơn giản và nhanh chóng – đó chính là ứng dụng telnet.
Để test kết nối với máy chủ đang sử dụng giao thức đơn giản và tin cậy.

Chúng ta hãy lấy một ví dụ. Cho rằng chúng ta muốn kiểm tra về trạng thái của một số file được giả định sẽ truyền đến máy chủ IIS. Có một số lệnh ở đây để chúng ta thực hiện việc kiểm tra các file này và chúng ta có thể thực hiện các lệnh này nhanh hơn các cách khác nếu chúng ta sử dụng tiện ích dòng lệnh của Windows. Cho ví dụ, thay vì kết nối với máy chủ bằng Remote Desktop (RDP), VNC, hoặc một phương pháp điều khiển khác, vậy tại sao không kết nối đến máy chủ và chạy các lệnh mà bạn cần chạy?

Rõ ràng, đây chỉ là một ví dụ đơn giản nhưng chúng tôi chắc rằng có nhiều ví dụ trong tổ chức của chính bạn, nơi mà nhiệm vụ quản trị có thể được thực hiện nhanh hơn nếu bạn có thể kết nối với máy chủ Windows và thực hiện các lệnh CLI cần thiết.

Cách cài đặt máy chủ Windows Server 2008 Telnet

Để cài đặt máy chủ Windows 2008 Server Telnet, bạn cần bổ sung thêm một tính năng Windows mới. Để thực hiện, bạn mở Server Manager và kích vào phần Features bên phía trái. Tiếp đến, kích Add Features bên phía phải giống như trong hình dưới đây:

telnet-server-13

Hình 1: Server Manager

Trong cửa sổ Select Features, hãy chọn tùy chọn Telnet Server, sau đó kích Next và Install.

telnet-server-12

Hình 2: Chọn Telnet Server

Khi đó chương trình cài đặt sẽ bắt đầu. Sau một vài phút bạn sẽ gặp một thông báo cho biết rằng cài đặt đã hoàn tất.

Cách cài đặt máy khách Windows Server 2008 Telnet

Ở đây, bạn có thể test Telnet Server mới từ máy tính có ứng dụng telnet (giống như Windows XP hoặc 2003), tuy vậy chúng ta hãy sử dụng một máy chủ Windows 2008 với máy khách telnet để kết nối với máy chủ Windows Server 2008 vừa được cài đặt máy chủ telnet.

Không giống như trong hầu hết các hệ điều hành Windows trước, chúng ta cần phải cài đặt máy khách telnet trong Windows Server 2008. Để thực hiện, chúng ta cần vào cùng một ứng dụng Server Manager, tiếp đó là Features, sau đó là Add Feature.

Thời điểm này chúng ta sẽ chọn cài đặt Telnet Client, bạn có thể xem trong hình bên dưới

telnet-server-11

Hình 3: Chọn Telnet Client

Sau khi kích Next, Install, telnet client của bạn sẽ được cài đặt một cách nhanh chóng, xem trong hình phía dưới:

telnet-server-10

Hình 4: Quá trình cài đặt hoàn thành

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>