(+84) 463.28.7979

Cấu hình Mdeamon làm Mail Online với Zoneedit


Bài này mình chỉ xin củng cố lại vấn đề Mail server dùng domain mua(3inetwork.com) + ADSL dùng chức năng của Zoneedit mà anh LDP đã post

Ở bài trước, anh LDP có hướng dẫn làm web sever tương tự với các IP Address mà mình add vào Zone của domain. Giờ để chạy được Mail server là máy của bạn cần làm:
1. Trước hết add thêm IP Address là : mail.domain.com

2. Xóa hết các Mail Forward (mặc định là : *.@domain.com). Rồi add thêm MX record (xem hướng dẫn trong zoneedit)

3. Dùng Directupdate để cập nhật IP của cái “mail.domain.com”

4. Cài Mdeamon server. Đây là phiên bản mình đang xài…
@font-face { font-family: “Cambria Math”; }@font-face { font-family: “Calibri”; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: “Calibri”,”sans-serif”; }.MsoChpDefault { }.MsoPapDefault { margin-bottom: 10pt; line-height: 115%; }div.WordSection1 { page: WordSection1; }

Mdaemon Server:

SMTP/POP/IMAP server: v9.5.6
WorldClient HTTP server: v9.5.6
WorldClient DLL: v9.5.6
ComAgent client: v9.5.5
Content filter server: v9.5.6
Content filter DLL: v9.5.6
Content filter GUI: v9.0.2
Calendar API (MDCalendar.dll): v9.5.6
Mailing list API (MDList.dll): v9.5.6

5. Check Firewall + NAT 2 Port 25(SMTP) và 110(POP3) + check tổng hợp tại http://dnsreport.com (theo như lời anh LDP thì không báo bất cứ 1 màu đỏ chết chóc nào là OK )

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *