(+84) 463.28.7979

Cấu hình nhận gmail từ outlook 2007


Ở một số bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách cấu hình nhận email của google từ outlook 2003. Và ở bài viết này chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn cách cấu hình gmail với outlook 2007.

1. Trước hết bạn cần phải kích hoạt tính năng POP trong thiết lập của Gmail.

2. Sau khi bạn đã kích hoạt được POP trong gmail, bạn mở Outlook 2007 >> chọn menu tools >> tiếp theo chọn Account settings…

3. Trong cửa sổ Account Settings.. bạn chọn thẻ E-mail >> click New..

gmail-outlook-2007-1
Hình 1.

4. Ở cửa sổ “Choose E-mail service” bạn chọn “Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP” sau đó click next.
gmail-outlook-2007-2
Hình 2.

5. Bạn cần điền đầy đủ thông tin tại các ô tương ứng:

Your name: nhập tên bạn muốn hiển thị.


Email Address:
nhập đầy đủ địa chỉ email của bạn vd: itnews@gmail.com.


Password:
nhập password của địa chỉ email.

Manually configure server setting or additional server types: bạn có thể bỏ qua ko chọn nếu bạn muốn tự động cấu hình
Outlook 2007. Nếu bạn muốn cấu hình thủ công bạn có thể chọn ô này.
gmail-outlook-2007-3
Hình 3.
6. Click next và click Finish sau khi Outlook 2007 tự động cấu hình xong.
gmail-outlook-2007-4
Hình 4.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *