(+84) 463.28.7979

Cấu hình Unified Messaging Exchange 2010 với Asterisk SIP Gateway – Phần 1


Bài viết này mô tả việc thực hiện, cấu hình tính năng mới  của vai trò Unified Messaging trên Exchange Server  2010.

Giới thiệu

Unified Messaging trong Exchange Server 2010 đã được phát hành trong phiên bản 2.0. Phiên bản này cung cấp một số tính năng mới cần phải được thảo luận. Bài viết này mô tả việc thực hiện, cấu hình tính năng mới trong vai trò Unified Messaging trên Exchange Server 2010.

Bài viết này được chia thành ba phần:

  • Chuẩn bị Unified Messaging
  • Cấu hình Gateway SIP Asterisk
  • Cấu hình vai trò Unified Messaging để nó làm việc với Asterisk

Phần này sẽ thảo luận về việc chuẩn bị cho việc sử dụng vai trò Unified Messaging trong môi trường mạng của bạn và những gì bạn cần phải làm để làm cho nó hoạt động đúng cách.

Outlook Voice Access cung cấp một số chức năng sau:

* Nghe để tạo mới và lưu e-mail , tin nhắn thoại
* Chuyển tiếp, trả lời, lưu và xóa e-mail và tin nhắn thoại
* Xem xét, chấp nhận hoặc từ chối các cuộc họp
* Xác định vị trí người dùng trong danh sách địa chỉ toàn cầu và gửi tin nhắn
* Thay đổi mã PIN của họ, tên nói, hoặc lời chào

Kế hoạch triển khai

Trước khi bạn thực hiện vai trò Unified Messaging bạn cần kiểm tra các điều kiện tiên quyết cho việc triển khai. Điều trước hết bạn cần thực hiện là một Voice Over IP / SIP Gateway. Gateway này có thể được cung cấp bằng cách sử dụng thiết bị quản lý điện thoại trung tâm hoặc bằng cách thực hiện một cổng SIP. Cổng này cung cấp cầu nối giữa tổng đài (PBX )và môi trường mạng.

Sau khi có quyết định chuyển sang giải pháp Unified Messaging trong môi trường mạng của bạn, bạn nên kiểm tra phần cứng hỗ trợ như đã thấy ở đây.

Nếu bạn đang sử dụng PBX của bạn thì bạn nên kiểm tra xem,  liệu nó có thể thêm chức năng SIP Gateway hay không. Có rất nhiều nhà cung cấp tổng đài nổi tiếng đang cung cấp chức năng này như là một tiện ích đặc biệt.

Một phần quan trọng thứ hai là chuẩn bị kế hoạch của bạn về vai trò UM của Exchange Server 2010. Những điều quan trọng nhất cần nhớ là:

  • Unified Messaging Exchange Server 2010 không hỗ trợ trên máy ảo vì thế bạn không nên suy nghĩ việc ảo hóa nó.
  • Unified Messaging Exchange Server 2010 sẵn sàng cao là không thể, và điều này có nghĩa là bạn chỉ có thể cài đặt máy chủ các UM khác nhau trong môi trường mạng của bạn và phân bổ cho người sử dụng UM trong toàn doanh nghiệp của bạn.

Việc thiết kế môi trường tin nhắn của bạn với Unified Messaging sẽ được tích hợp như sau:

Hình 1: Thiết kế mẫu của môi trường Unified Messaging

Triển khai vai trò Unified Messaging

Sau khi hoàn tất  việc chuẩn bị cho Unified Messaging bạn có thể bắt đầu triển khai với các bước sau:

1. Cài đặt vai trò Unified Messaging server

Vai trò máy chủ Unified Messaging có thể được cài đặt bằng cách sử dụng giao diện đồ họa hoặc shell management.

Hình 2: Cài đặt Unified Messaging (I)

Hình 2: Cài đặt Unified Messaging (II)

Sử dụng dòng lệnh để cài đặt như sau:

ServerManagerCmd -ip Exchange-UM.XML

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *