(+84) 463.28.7979

Cấu hình VMware Distributed Power Management (DPM)


Hướng dẫn cấu hình VMware Distributed Power Management (DPM) từng bước một. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm được một lượng lớn các tài nguyên cơ sở dữ liệu.

Giới thiệu

“Going Green” là đang là một xu hướng mạnh mẽ. Hẳn bạn cũng từng thấy các quảng cáo của IBM khi những chú chim và sóc nhảy ra bên ngoài và màn hình chuyển màu xanh khi công ty chọn “go green”. Vì vậy, “go green” đã trở thành một từ sáo rỗng. Tuy nhiên, những ứng dụng thực tiễn của điều này lại hoàn toàn hợp lý. Bằng cách sử dụng các chức năng tiết kiệm năng lượng và ảo hoá như DPM, bạn có thể tiết kiệm đến 40% chi phí điện cũng nhưng những cái lợi khác của việc sử dụng ảo hoá

VMwares Distributed Power Manager (DPM) is part of VMwares Distributed Resource Scheduler (DRS). Just as DRS works to optimize the resource load across multiple ESX host servers, DPM can fit into that by migrating VM guests off of servers that are not in use and shut the host system down. Even better, once you configure DRS, using DPM is virtually a “checkbox away”.

Distributed Power Manager (DPM) của VMware là một phần của Distributed Resource Scheduler (DRS). Cũng như DRS hoạt động để tuỳ chỉnh các tải tài nguyên trên nhiều server host ESX, DPM có thể khớp vào nó bằng cách di trú VM ra khỏi các server không sử dụng và tắt hệ thống host. Hay hơn là một khi bạn cấu hình DRS, sử dụng DPM là một checkbox từ xa một cách ảo hoá

VMware mô tả DPM

“VMware DRS có những khả năng phân bổ quản lý năng lượng (DPM). Khi DPM được bật lên, hệ thống so sánh công suất mức độ cluster và mức độ host với nhu cầu của các máy ảo đang chạy trong cluster. Dựa trên những kết quả so sánh này, DPM đề xuất (hay tự động thực hiện) những hàng động nhằm giảm bớt tiêu thụ năng lượng của cluster.”
Tại sao lại có những server được bật lên nhưng lại không cần và không được sử dụng? Điều này giống như để đèn bật trong văn phòng của bạn rồi về nhà cả ngày – thật lãng phí điện và tiền của cho công ty. DRS cũng có thể tự động tắt điện các server không cần

Cùng cấu hình DPM

Làm sao để cấu hình VMware Distributed Power Management (DPM)?

Trước khi tôi hướng dẫn các bạn cấu hình VMware Distributed Power Management, chúng ta hãy cùng bắt đầu bằng một vài yêu cầu đảm bảo bạn đáp ứng được.

VMware Virtual Infrastructure Suite Enterprise (hay có thể mua riêng)

Hai hay ba các server host ESX đã được cài đặt và đang chạy

LAN (WOL) có sẵn đã wake on và được kích hoạt trên các server host ESX

VMware Virtual Center quảng lý những server host này.

Nếu bạn không chắc server vật lý của mình (ESX host system) hỗ trợ WOL, bạn có thể khởi động server bên trong VI Client, đến Configuration Tab, sau đó click vào Network Adaptors, và bạn sẽ thấy cột Wake on LAN Supported, như hình bên dưới.

VMware Power management

Hình 1: Kiểm tra xem adaptor của bạn hỗ trợ WOL

Chú ý rằng bạn cũng cần vào BIOS của server và đảm bảo Wake on LAN được kích hoạt.
Tiếp theo, vào VI Client Configuration -> mục Networking và đảm bảo adaptor tương ứng với VMkernel vSwitch của server cũng là adaptor hỗ trợ WOL. Nếu không phải trường hợp này, bạn cần sắp xếp lại adaptor bởi vì DPM sử dụng VMkernel vSwitch NIC của người dùng.

VMware Power management

Hình 2: Kiểm tra adaptor VMkernel của bạn có kết nối với adaptor vật lý WOL không

Bạn có thể kiểm tra WOL một cách dễ dàng bằng cách dùng VMware ESX và VI Client. Để làm được điều này, VMotion đưa sản phẩm VMs từ một host ESX, đưa host ESX vào chế độ standby. Tiếp theo, wake up nó bằng cách sử dụng Power On, trong VI Client, cho host này.

Tiếp theo, bạn cần tạo một ESX Server Cluster chuẩn bằng cách chuột phải vào datacenter, sau đó click vào New Cluster.

VMware Power management

Hình 3: Khởi tạo một cluster DRS

VMware Power management

Hình 4: Tạo một DRS kích hoạt Cluster

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *