(+84) 463.28.7979

Cấu hình WiFi trên Mac OS X


Cấu hình WiFi là một nhiệm vụ đơn giản nhưng có thể gây nhầm lẫn trong khi xử lý với Mac OS X nếu bạn không có lệnh trên nó. Hướng dẫn này sẽ giúp người mới sử dụng các hệ điều hành MacOS X có thể kết nối hệ thống internet thông qua WiFi.

1. Click Apple và sau đó click “System Preferences

wifi mac os x

2. Click vào biểu tượng “Network

Wifi mac os x

3. Trong “Show” hãy chắc chắn rằng “Airport” được lựa chọn và trong “By default, Join” lựa chọn “Preferred Network”.

Wifi Mac OS X

4. Click vào dấu + tại phần dưới của màn hình, bạn sẽ nhìn thấy màn hình phía dưới.

Wifi Mac OS X

5. Nhập tên của mạng và bạn gõ key bảo mật của Wireless và click Ok.

Bây giờ bạn sẽ có khả năng kết nối Wifi và truy cập Internet, hy vọng bài viết này có thể giúp ích cho bạn.

Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm sử dụng MAC OS X của mình tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>