(+84) 463.28.7979

Cấu hình Windows 7 như là một Access point


Kết nối Windows 7 vào mạng là một việc khá là dễ dàng so với những gì nó giống như với Windows XP. Trong Windows 7 vào “Control panel” và sau đó chọn “Network and Internet”. Tuy nhiên, bạn cũng có thể cài đặt Windows7 Desktop Client của bạn để nó hoạt động như một mạng không dây.

Cách thực hiện:

Network and Internet.

Để có thể biến Windows 7 thành một Access Point bạn cần phải tải phần mềm VirtualRouter về.

Sau khi tải VirtualRouter về bạn thực hiện cài đặt.


Cài đặt VirtualRouter.

Lựa chọn vị trí cài đặt

Kết thúc cài đặt

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *