(+84) 463.28.7979

Cấu hình Windows Live Mail kết nối với Hotmail, MSN Mail


Nếu bạn đang cố gắng để cấu hình Windows Mail để lấy email từ các dịch vụ email như Windows live hotmail hay là msn mail, bạn sẽ luôn luôn nhận được thông báo lỗi sau: “Windows mail no longer supports the http servers used by Hotmail and other web-based e-mail providers”.

Đó là bởi vì foreward http không còn được hỗ trợ trong Windows Mail. Bạn có thể lấy lại địa chỉ Email nếu bạn sử dụng dịch vụ email mới nhất của Microsoft gọi là: Windows Live mail.
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các cấu hình để kết nối với Windows Live Hotmail và MSN Mail, để truy cập email từ máy tính của bạn.

Trước hết bạn cần phải tải và cài đặt Windows Live Mail sau đó chạy và clik vào nút “Add an e-mail account”.

windows-live-mail-1

Hình 1.

Bây giờ bạn cần phải hoàn thành các trường với các thông tin cá nhân như hình phía dưới.

windows-live-mail-2

Hình 2.

Sau khi bạn đã hoàn tất các thông tin cá nhân của bạn, click Next. Trong cửa sổ tiếp theo, chọn vào ô “Set this account as the default mail account”.

windows-live-mail-3

Hình 3.

Chúc mừng, bây giờ Windows Live Mail của bạn sẽ tự động tải tất cả các email về máy tính của bạn.

Enjoy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *