(+84) 463.28.7979

Cấu hình Yahoo mail trên Mac OS X Lion


Đây là bài viết hướng dẫn cung cấp cho bạn từng bước để thiết lập Yahoo Mail trên Mac OS X Lion. Người dùng Mac có thể cấu hình Yahoo Mail bằng cách sử dụng menu tuỳ chon Add Accounts có sẵn như là một phần của File menu.

Click File menu và lựa chọn Account từ danh sách thả xuống của menu.

Mail-Yahoo

Trong màn hình Add Account, bạn nhập đầy đủ thông tin như: Full name, Email Address và mật khẩu của tài khoản mail yahoo của bạn và click nút Continue.

Mail-Yahoo

Ở trang Account Summary sẽ hiển thị thông tin tài khoản như hình phía dưới.

Mail-Yahoo

Nếu bạn muốn cấu hình Contacts, CalendarsChat thì chọn vào phần bạn muốn sau đó click vào nút Create. Bây giờ hộp thư Yahoo của bạn sẽ xuất hiện ở trong Mailbox như hình sau.

Mail-Yahoo

Theo Windowsclb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *