(+84) 463.28.7979

Cắt quyền quản trị sẽ giảm khả năng PC bị tấn công


Kết quả một nghiên cứu mới đây đã cho thấy chặn không cho phép tài khoản người dùng Windows có quyền quản trị giúp giảm thiểu rất đáng kể nguy cơ PC bị tấn công thông qua các lỗi bảo mật.

restric-access-windows

Phân tích tổng cộng 80 bản cập nhật sửa tổng cộng 150 lỗi bảo mật được Microsoft phát hành trong năm ngoái, BeyondTrust phát hiện thấy việc chặn quyền quản trị tài khoản người dùng Windows có thể giảm bớt mức độ nguy hiểm của 92% lỗi bảo mật được Microsoft xếp vào mức “cực kỳ nguy hiểm” (critical) và 69% lỗi được công bố rộng rãi.

Việc cắt quyền quản trị tài khoản người dùng thông thường đặc biệt có tác dụng đối với Microsoft Office và Internet Explorer. Giải pháp này có thể giảm thiểu tới 94% nguy cơ lỗi Office bị khai thác và 89% nguy cơ bị tấn công qua lỗi IE.

Theo dữ liệu thống kê của Microsoft thì hiện có tới 75% các PC Windows vận hành chỉ có một tài khoản người dùng với đầy đủ quyền quản trị.

Trong nhiều năm trờ lại đây Microsoft cũng thường xuyên khuyến cáo người dùng không nên để tài khoản người dùng có được quyền quản trị. Đây chính là một trong những lý do để hãng giới thiệu User Account Control trong Windows Vista. Tuy nhiên thực tế cho thấy tính năng này chưa thực sự hiệu quả và gây khó chịu cho người dùng.

Tháng trước Microsoft khẳng định User Account Control trong Windows 7 sẽ được thay đổi nhằm khắc phục những điểm yếu nói trên đồng thời tăng cường quyền kiểm soát của người dùng đối với tính năng này.

Theo vnmedia/Informationweek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>