(+84) 463.28.7979

Các công ty tại IT Ấn Độ tìm kiếm các thị trường mới


Xác định rằng nền kinh tế toàn cầu vẫn “dễ tổn thương và chưa ổn định”, Hiệp hội phần mềm quốc gia (NAS) và Công ty dịch vụ công nghệ thông tin Nasscom Ấn Độ cho biết, các công ty công nghệ thông tin (IT) Ấn Độ đang thăm dò các thị trường mới như châu Phi, Nhật Bản và Trung Đông.

Giám đốc khu vực miền Đông Ấn Độ của Nasscom, ông Suparno Moitra vừa cho biết, trong khi Mỹ và châu Âu vẫn là những thị trường chính thì các thị trường mới cũng đang mở cửa đối với phần mềm xuất khẩu của ngành IT Ấn Độ.

Theo ông Suparno Moitra, các thị trường chủ chốt về xuất khẩu phần mềm của Ấn Độ vẫn là Mỹ (chiếm 62%) và châu Âu (28%), trong khi nhu cầu tại các thị trường chưa khai thác cũng tăng lên (10%).

Các thị trường châu Phi, Nhật Bản và Trung Đông cũng thể hiện sự phản ứng tốt trước sản phẩm IT của Ấn Độ và Nasscom đang tích cực thăm dò những thị trường này.

Ngành công nghiệp công nghệ thông tin và dịch vụ ngoại biên (IT-BPO) của Ấn Độ đạt thu nhập 101 tỷ USD trong năm tài chính 2012, trong đó xuất khẩu phần mềm đạt 69 tỷ USD.

Nasscom dự đoán tăng trưởng của ngành công nghiệp IT Ấn Độ sẽ đạt 11-14% trong năm tài chính 2013.

Ở khu vực miền Đông Ấn Độ, ông Suparno Moitra cho biết bang Tây Bengal vẫn là nơi đóng góp nhiều nhất cho xuất khẩu phần mềm; tiếp đó đến bang Odisha và Assam.

Tổng kim ngạch xuất khẩu phần mềm IT từ các Công viên công nghệ phần mềm Ấn Độ (STPI) và từ các đơn vị không thuộc STPI ở Tây Bengal đạt 7.939 crore rupee (1 crore = 10 triệu) trong tài khoá 2011-2012, tăng 5,85% so với tài khoá trước./.

Theo TTXVN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>