(+84) 463.28.7979

Các phần mềm trên iOS sẽ phải hỏi ý kiến trước khi muốn xem danh bạ


Apple cho biết trong bản cập nhật tiếp theo của mình, những phần mềm của hãng thứ ba phải nhận được sự đồng ý của người dùng trước khi có thể truy cập được danh bạ trong máy hoặc tải danh bạ lên Internet. Đây được xem là một nỗ lực bảo vệ dữ liệu riêng tư của người tiêu dùng. Thậm chí Apple còn cập nhật lại chính sách người dùng của mình, theo đó “các phần mềm tiến hành thu thập hay vận chuyển thông tin danh bạ của người dùng mà không xin phép sẽ là hành vi vi phạm nguyên tắc của công ty“.

contacts-on-iphone

Ví dụ hiện nay, mỗi khi máy muốn truy cập thông tin địa điểm của người dùng, máy sẽ hiện ra một bảng thông báo xin phép người dùng được truy cập, Apple cho biết chức năng xin phép truy cập danh bạ cũng sẽ tương tự như vậy, chỉ khi nào người dùng đồng ý thì các ứng dụng mới được phép xem được danh bạ có trong máy. Apple nói chức năng này sẽ xuất hiện trong một bản cập nhật nào đó trong tương lai và không đề cập đến việc ngoài danh bạ ra thì các thông tin nhạy cảm khác ví dụ như lịch làm việc có nằm trong diện được “bảo vệ” như vậy hay không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>