(+84) 463.28.7979

Cách cài IIS trên Windows 7 hoặc Vista


Nếu bạn là một nhà phát triển công nghệ sử dụng ASP.NET, vấn đề đầu tiên là bạn muốn cài trên Windows 7 hay Vista phần mềm IIS (internet information server) với suy nghĩ Windows của bạn không tích hợp IIS. Tôi đang sử dụng phiên bản Windows 7 Ultimate.

Đầu tiên, vào Control Panel, và click vào Program bạn sẽ thấy link “Turn Windows features on or off”


Nếu bạn mở rộng node Internet Infomtion Services bạn có thể nhìn thấy rất nhiều lựa chọn phía dưới nó. Có thể bạn muốn thăm dò cụ thể một lựa chọn đó, bởi vì nếu bạn click vào IIS thì một vài lựa chọn mà bạn cần sẽ không được chọn.


Khi bạn đã làm như trên và kiểm tra những phần bạn cần cài thì click OK, bạn sẽ thấy hộp thoại chờ…


Bây giờ, khi bạn đã đem trình duyệt của bạn vào localhost, bạn sẽ thấy một trang mặc định mới…
Cute!

Vu Ly (Theo Howtogeek)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *