(+84) 463.28.7979

Cách chụp màn hình Desktop trên Windows 7


Chụp ảnh màn hình desktop trong Windows 7 là một nhiệm vụ thật sự đơn giản để thực hiện, với 2 cách dễ dàng làm việc đó. Phương pháp đầu tiên là sử dụng công cụ Snipping, bạn có thể sử dụng để hạn chế khu vực lựa chọn ở ngoài màn hình. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nút “PrintScr” để chụp màn hình.

Snipping Tool:

Để mở Snipping Tool, bạn gõ Snipping Tool vào ô Search trong Start menu và nhấn Enter hoặc SnippingTool.exe trong Run.

Snipping tool

Cửa sổ công cụ Snipping Tool sẽ xuất hiện

Snipping tool

Chỉ cần nhấp “New” vào và kéo vào vị trị cần chụp như là một ảnh chụp màn hình. Một khi bạn đã thả chuột sau khi kéo hộp, hình ảnh này được chụp và hiển thị trong một cửa sổ snipping công cụ lớn hơn.

Snipping tool

Bạn có thể lưu file ảnh ra với các định dạng ảnh khác nhau.

Snipping tool

Phương pháp Print Screen

Phương pháp thứ 2 là sử dụng phím nóng để chụp ảnh màn hình. Bạn có thể tự động chụp toàn bộ màn hình hoặc nội dung của cửa sổ Windows.

-          Để chụp toàn bộ màn hình cửa sổ Windows chỉ cần đơn giản là nhấn nút “Print Screen” trên bàn phím hoặc một số bàn phím sẽ là “PRT SCR”.

-          Để chụp màn hình cửa sổ đang “Acitve” nhấn “PRI SCR

Mình hình được chụp sẽ không tự động chuyển sang định dạng như là image, nhưng thay vì điều đó nó sẽ copy vào Clipboard. Để lưu image, mở ứng dụng về photo (như là MS Paint) và nhấn Ctrl + V để dán iamge hoặc vào Edit > Paste từ menu.

Hình được chụp sẽ không tự động lưu như là file ảnh sẽ làm việc ở chế độ 3D game và bạn sẽ cần phải sử dụng phần mềm chỉ rõ để làm  với DirectX và OpenGL.

One comment
  1. oanh

    July 25, 2013 at 4:34 am

    Sao em dùng phím Print Screen không được ạ

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>