(+84) 463.28.7979

Cách chia sẻ tập tin giữa Mac và Windows


Hiện tại có rất nhiều người đang sử dụng cả hai máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và Mac và đôi khi họ muốn phải chia sẻ dữ liệu giữa hai máy tính với nhau trong cùng một mạng LAN. Và đã có rất nhiều bài viết về việc chia sẻ dữ liệu này tuy nhiên nó lại đòi hỏi cần phải sử dụng với một số thiết lập mặc định của hệ thống.

Lúc này những người dùng muốn chia sẻ tập tin giữa PC và Mac mà không cần phải sử dụng đến các thiết lập hệ thống thì có thể thử một phần mềm miễn phí có tên FileDrop. FileDrop tương tự như AirDrop của Apple cho phép chuyển các tập tin giữa hai máy Mac với nhau. Với FileDrop cho phép bạn chia sẻ tập tin nhanh chóng không chỉ giữa Windows và Mac mà còn cả trên Windows với Windows khi các máy đã cài FileDrop chỉ với thao tác kéo và thả.

Trước hết bạn cần tải về và cài đặt ứng dụng này trên cả Windows và Mac trong cùng một mạng. Chạy chương trình này trên cả Windows và Mac để bắt đầu quét các máy tính trên mạng cùng với FileDrop. Đơn giản chỉ cần kéo tập tin mà bạn muốn chia sẻ vào FileDrop vào hộp trên màn hình Windows để chia sẻ tập tin với máy Mac của bạn và ngược lại.

Share-Files-Between-Windows-and-Mac-1

Khi FileDrop chạy, một hộp thoại sẽ xuất hiện trên màn hình, để chia sẻ một tập tin, bạn chỉ cần kéo và thả tập tin vào hộp FileDrop. Một hộp thoại sẽ xuất hiện trên máy tính nhận tập tin. Click vào Accept để chấp nhận hoặc click Decline để từ chối. Sau khi chấp nhận thì tập tin sẽ được transfer sang máy tính và nó sẽ được lưu mặc định vào thư mục Downloads. Chúng có thể thay đổi vị trí này bằng cách nhấp vào nút Download và sau đó nhấp vào tùy chọn Change Folder nằm trên hộp của FileDrop. Thậm chí FileDrop còn hiển thị phần trăm của tiến trình transfer.

Nếu bạn có nhiều máy tính chạy FileDrop, FileDrop sẽ hiển thị tất cả các máy tính đã cài FileDrop cùng một mạng. Do đó, bạn cũng có thể sử dụng để chia sẻ tập tin FileDrop giữa nhiều máy tính trên cùng một mạng.

FileDrop là sự hoàn hảo cho những người dùng không sử dụng đến các thiết lập hệ thống cho việc chuyển các tập tin giữa Windows và MAC. Như trong viết bài này, FileDrop có sẵn cho Windows và Mac chỉ nhưng sẽ sớm có FileDrop cho hệ điều hành di động để người dùng có thể chuyển các tập tin đó giữa tất cả các máy tính để bàn chính và các nền tảng điện thoại di động chỉ với thao tác kéo và thả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *