(+84) 463.28.7979

Cách để tạo đĩa cứng ảo trong Windows 7


Bạn đã bao giờ hi vọng có một ổ đĩa cứng mở rộng để lưu trữ file, chia sẻ hoặc mã hóa? Một trong những ưu điểm mới của Windows 7 là tiện ích để tạo đĩa cứng ảo.

Tạo một ổ ảo

Quá trình tạo đĩa ảo trong định dạng .VHD với kích thước nhỏ nhất là 3 MB, bắt đầu, bạn click phải trên My Computer và chọn Manage. Hoặc bạn có thể đánh chữ diskmgmt.msc vào hộp thoại search trong Start và enter

Màn hình Computer Management mở ra, click trên Disk Management và Action rồi đến Create VHD.

Chọn thư mục mà bạn muốn đĩa lưu ở đó, chọn kích thước mà bạn muốn, chọn động hoặc cố định . Nếu bạn muốn đĩa mở rộng kích thước để bạn thêm file vào đó, chọn mở rộng một cách tự động . Kiểm tra Fixed size nếu bạn muốn một kích thước xác định và cho nó theo cách đó

Trong Disk Management bạn sẽ nhìn thấy danh sách đĩa ảo trong không gian chưa định trước.

Để bắt đầu sử dụng nó, bạn sẽ cần Right-click và chọn Initialize Disk

Trong hộp thoại đĩa khởi tạo giữ MBR được chọn và click OK

Tạo một Volume

Bây giờ là lúc tạo Volume bằng Right-clicking vào không gian chưa định trước và chọn New Simple Volume.

Cửa sổ New Simple Volume hiện ra

Chọn số lượng không gian bạn muốn sử dụng cho Volume

Khai báo tên ổ đĩa mà chưa được sử dụng

Định dạng Volume mới là NTFS, FAT32 hoặc FAT. Check nếu bạn muốn định dạng nhanh và nén file

Click Finish nếu wizard hoàn thành

Nếu bạn tự động enable nó thì nó sẽ mở ra đĩa ảo mới

Nó sẽ nằm trong danh sách cùng với các ổ đĩa khác trong Disk Management

Dĩ nhiên bạn sẽ thấy trong danh sách My Computer

Đây là một ưu điểm mới nó sẽ cho bạn sử dụng đĩa giống như đĩa thật. Bạn có thể mã hóa nó, chia sẻ cho hệ thống khác, lưu trữ file vào đó…Tuy nhiên bạn nên sử dụng đĩa mở rộng kết nối với hệ thống của bạn

Đây là những ưu điểm mới của Windows 7 nó sẽ thêm vào mở rộng chức năng và chọn hệ thống hiện thời của bạn. Đây là một vài cách bạn có thể sử dụng cho VHD của bạn bao gồm tạo bootable.

VL(Theo Howtgeek)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *