(+84) 463.28.7979

Cách gỡ bỏ, sửa đổi hoặc sửa chữa phần mềm trên Windows 7


Windows 7 có một công cụ trong đó liệt kê gần như tất cả các ứng dụng được cài đặt trên máy tính của bạn, và ở đây là một nơi cách tuyệt vời để thêm / xóa / sửa đổi phần mềm. Để mở “Add or Remove Programs” , gõ “appwiz.cpl” vào “Start menu” hoặc “Run” và nhấn Enter:

Nhấp chuột vào bất kỳ mục nào trong danh sách phần mềm sẽ mang đến các sự lựa chọn trên thanh công cụ màu xanh. Thông thường đây là Uninstall, Change hoặc Repair.

Uninstall: sẽ loại bỏ phần mềm từ máy tính bao gồm cả data files, registry và shortcuts start menu/desktop.

Modify: cho phép bạn thay đổi phần mềm cài đặt, ví dụ thêm hoặc loại bỏ các thành phần trong một bộ phần mềm văn phòng.

Repair: có thể được thực hiện nếu các phần mềm bị thiếu tập tin hoặc hoạt động không đúng. Điều này sẽ cố gắng thay thế các tập tin bị hỏng hoặc thay đổi với bản chính.

Một khi bạn đã lựa chọn hoạt động để thực hiện, chương trình cài đặt sẽ hướng dẫn bạn qua các phần còn lại của quá trình. Điều này có thể thay đổi tùy theo mỗi ứng dụng, nhưng nó phải là thẳng về phía trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>