(+84) 463.28.7979

Cách gỡ Holiday từ Calendar trong Outlook 2013


Bạn đã thêm lịch của ngày nghỉ vào Outlook 2013 và bây giờ chúng ta muốn gỡ bỏ chúng? Hoặc có lẽ bạn đã them vào ngày lễ mà bạn đã nhầm về quốc gia hoặc bạn không muốn thấy những ngày nghỉ trong lịch của bạn.

Bạn có thể xem thêm bài viết về cách thêm ngày nghỉ vào lịch. Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách loại bỏ chúng.

Remove-Holiday-trong-Caendar-outlook-2013-1

Trước hết bạn cần mở Outlook 2013 lên, nếu lịch không hoạt động bạn click vào nút Calendar trên thanh điều hướng.

Click thẻ View

Bên trong phần Current View, click Change View và lựa chọn danh sách từ menu thả xuống.

Nếu bạn muốn xoá 1 hoặc nhiều lịch ngày nghỉ bạn chỉ cần nhấn Ctrl và lựa chọn lịch mà bạn muốn xoá sau đó chuột phải chọn delete.

Chú ý: Sẽ không có message cảnh báo để xác nhận khi xoá do vậy bạn cần phải cẩn thận khi làm điều này.

Nếu bạn muốn xóa tất cả các ngày lễ trong lịch của bạn, nhấp vào mục Categories trong phần Arrangement của tab View.

Tất cả các mục lịch của bạn được nhóm lại theo loại. Nhấp chuột phải vào các hạng mục: tiêu đề Holiday và chọn Delete từ menu để xóa tất cả các ngày lễ từ lịch của bạn.

Bạn cũng có thể chọn tất cả các ngày lễ trong category Holiday giống như bạn sẽ chọn nhiều tập tin trong Windows Explorer, bằng cách sử dụng phím Shift. Sau đó, nhấp chuột phải vào vùng chọn và chọn Delete từ menu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *