(+84) 463.28.7979

Cách hiển thị Administrative Tool trên màn hình giao diện người dùng hiện đại Windows 8


Nếu bạn sử dụng các công cụ Administrative Tool trong Windows nó rất hữu ích để có thể truy chúng cập nhanh hơn. Chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách thêm chúng vào menu Start trong Windows 7. Đây là cách để thêm chúng vào màn hình giao diện người dùng hiện đại trong Windows 8.

Administrative_tool_windows_8_1

Nhấn Windows + R và gõ control Panel và nhấn Enter.

Administrative_tool_windows_8_2

Trong cửa sổ Control Panel click chuột phải vào Administrative Tool | Pin to Start

Administrative_tool_windows_8_3

Sau khi đã Pin Administrative Tool và Start, bạn có thể mở các công cụ có sẵn trong Administrative Tool từ màn hình Start.

Administrative_tool_windows_8_4

Hoặc có thể đơn giản hơn nữa là bạn chỉ cần đưa công cụ bạn muốn ra màn hình Start thì chỉ cần chọn đúng công cụ đó và Pin nó vào Start.

Administrative_tool_windows_8_5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>