(+84) 463.28.7979

Cách khởi động GDM trong CentOS


GDM (Gnome Display Manager) là một trong những display manager  cho hệ điều hành Linux. Đây là màn hình hiển thị mặc ​​định của CentOS Linux. GDM không phải khởi động lại giống như một dịch vụ điển hình. Thay vào đó, nó có lệnh khởi động riêng của nó. Khi bạn khởi động lại GDM, nó sẽ tự động ghi ra bất kỳ người dùng nào đang đăng nhập bằng cách sử dụng trình display manager.

Để restart lại Gnome Display manager bạn thực hiện theo các bước sau:

  1. Click vào biểu tượng “Terminal” trên bảng điều khiển máy tính để mở một cửa sổ và truy cập dòng lệnh. Nếu máy tính Gnome không làm việc, bạn sẽ được làm việc tại các dòng lệnh.
  2. Bạn gõ dòng lệnh “su –“ để chuyển sang tài khoản “root”. Và bạn gõ mật khẩu của tài khoản “root” khi được yêu cầu.
  3. Trong cửa sổ command gõ “/usr/sbin/gdm-restart” để restart Gnome Display Manager.

Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>