(+84) 463.28.7979

Cách mở file Rar trên Ubuntu 10.04


Nếu bạn vừa cài đặt Ubuntu 10.04 trên máy tính của bạn và bạn đang cần một phần mềm để mở tập tin. RAR … bài viết này chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn. Thực tế rằng, sau khi cài đặt Ubuntu 10.04, bạn sẽ phải cài đặt thêm một số phần mềm (giống như Adobe flash player, VLC player ..) cho các nhu cầu cơ bản (Nếu bạn đã cài đặt Ubuntu 10.04).

ubuntu_software_center

Cài đặt phần mêm nén và giải nén file RAR trong Ubuntu 10.04

Để mở được file RAR hoặc làm file RAR bạn sẽ cần phải add ứng dụng Arichive Manager, do vậy bạn có thể mở và giải nén file RAR. Bạn có thể thực hiện các bước sau đây để cài đặt Archive Manager:

Bước 1: Mở Ubuntu Software Center hoặc Synaptic Manager và search RAR.

Bước 2: Click Install để bắt đầu tiến trình cài đặt.

Bước 3: Đợi vài phút để download và sau khi Download hoàn thành thì quá trình cài đặt sẽ bắt đầu tự động và sẽ kết thúc trong vòng vài phút.

Bước 4: Sau khi kết thúc cài đặt, bạn có thể bắt đầu mở các file RAR hoặc nén các tập tin thành file RAR.

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>