(+84) 463.28.7979

Cách phân vùng và định dạng một ổ cứng ngoài trên Windows 7


Bài viết này hướng dẫn bạn định dạng và phân vùng lại ổ cứng ngoài của bạn. Quá trình này là xoá bỏ hoàn toàn dữ liệu và sẽ không thể khôi phục lại được. Bạn nên sao lưu dữ liệu trên ổ đĩa trước khi thực hiện.

Để định dạng và phần vùng ổ cứng ngoài với Disk Management, bạn làm theo các bước sau:

1. Truy cập Disk Management bằng cách click chuột phải vào My computer >> Manage. Nếu bạn không có biểu tượng My Computer trên Desktop, bạn có thể vào và mở từ Start Menu.

2. Bạn sẽ nhìn thấy một cửa sổ với hai khung. Ở khung bên trái dưới Storage, click vào Disk Management.

3. Trong cửa sổ bên phải, bạn sẽ thấy một danh sách các ổ đĩa có sẵn / thiết bị. Tìm ổ đĩa tương ứng mà bạn muốn format.

Thông thường bạn sẽ nhìn thấy một thanh màu đen cho không gian không sử dụng.

Nếu có một thanh màu xanh, thì ổ đĩa đã được phân vùng và định dạng. Hãy chắc chắn dữ liệu của bạn trên ổ đĩa đã được sao lưu. Khi bạn đã sẵn sàng, nhấn chuột phải trên thanh màu xanh và chọn Delete Volume. Bạn sẽ nhận được một cửa sổ yêu cầu bạn xác nhận bạn có thực sự muốn xoá phân vùng không. Click Yes và thanh này sẽ trở thành màu đen.

Disk management
Hình 1.

4. click chuột phải lên thanh màu đen chọn New Simple Volume.
Disk management
Hình 2.

5. Cửa sổ Welcome to the New Simple Volume Wizard sẽ xuất hiện. click Next để chuyển sang bước kế tiếp.
Disk management
Hình 3.

6. Đây là nơi bạn có thể thiết lập một phân vùng trên ổ đĩa. Bởi mặc định Windows chọn toàn bộ ổ đĩa, click next.

Lưu ý: Đối với việc tạo ra nhiều phân vùng trên đĩa, bạn sẽ phải nhập một số lượng nhỏ hơn ở megabyte, và nó sẽ được phân vùng và định dạng duy nhất. Ví dụ, nếu bạn có một ổ cứng 500 GB và bạn muốn chia thành hai phân vùng ổ đĩa, bạn có thể nhập vào 250000 (cho 250 GBs) trong kích thước khối lượng đơn giản trong MB khu vực.

Một khi bạn hoàn thành định dạng phân vùng lần đầu tiên, bạn cần phải quay trở lại và làm theo các bước này một lần nữa để phân vùng và định dạng bên trái của ổ đĩa. Sau đó, bạn sẽ có hai phân vùng của bạn. Hãy nhớ rằng, sẽ trở lại để thay đổi, hoặc thêm, các phân vùng sẽ hủy mọi dữ liệu trên ổ đĩa. Vì vậy, hãy chắc chắn để lên kế hoạch ra phía trước có bao nhiêu và những gì bạn muốn kích thước phân vùng trước khi tạo bất kỳ.
Disk management
Hình 4.

7. Chọn ký tự ổ đĩa mà bạn muốn có. Bởi mặc định Windows sẽ chọn các ký tự ổ đĩa có sẵn tiếp theo. Sau đó bấm Next.
Disk management
Hình 5.

8. Đây là màn hình định dạng. Hãy đảm bảo rằng các tập tin hệ thống được thiết lập NTFS. Kích thước Phân bổ đơn vị có thể được trái với giá trị mặc định của nó. Trong Volume Label bạn có thể cung cấp cho ổ đĩa một tên nếu bạn muốn. Đánh dấu vào ô Perform a Quick Format để Windows sẽ định dạng ổ đĩa nhanh chóng. Sau đó bấm Next.
Disk management
Hình 6
9. Màn hình kế tiếp sẽ xác nhận của tất cả các bước mà bạn vừa đi qua. Nhấp Next.
Disk management
Hình 7.
10. Danh sách các ổ đĩa (Disk 1 trong hình dưới đây) sẽ nói định dạng như định dạng ổ đĩa.
Disk management
Hình 8.
11. Khi ổ đĩa được thực hiện (Disk 1 trong hình dưới đây) thanh sẽ được màu xanh và ổ đĩa sẽ là Healthy.
Disk management
Hình 9.

DT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *