(+84) 463.28.7979

Cách sử dụng ReadyBoost


Windows 7 ReadyBoost là một cách rất dễ dàng để tăng tốc độ hệ thống của bạn sử dụng một bộ nhớ USB tương đối rẻ tiền hoặc thẻ nhớ, miễn là các phương tiện di động đáp ứng yêu cầu một số tốc độ. Windows sau đó có thể sử dụng không gian lưu trữ để bổ sung cho bộ nhớ ảo hiện tại, mà được lưu trữ trên ổ đĩa cứng chậm hơn. Mặc dù điều này không thay thế so với việc bổ sung thêm RAM, nó là một cách hay để làm cho hầu hết các phần cứng hiện có và đạt được một sự tăng tốc độ miễn phí.

Để bắt đầu, bạn cần có bộ nhớ USB tầm khoảng 2GB (hoặc thẻ nhớ) với khoảng trống. Bạn sẽ cần ít nhất là 256 MB RAM trống trên thiết bị, nhưng có nhiều hơn càng tốt. Chèn ổ đĩa vào và clik “Speed up my Sytstem”

Bây giờ, chọn cách bạn muốn sử dụng thiết bị. Bạn có thể dành tất cả các không gian có sẵn để ReadyBoost hoặc chọn chỉ để sử dụng một phần của nó. Hãy lựa chọn của bạn và sau đó kích OK:

Windows 7

ReadyBoost sau đó sẽ cấu hình bộ nhớ cache và đóng cửa sổ. PC của bạn bây giờ nên có một chút nhanh hơn ở tải các ứng dụng phổ biến! Nếu bạn muốn ngừng sử dụng ReadyBoost, bạn chỉ cần tháo dỡ các ổ đĩa và loại bỏ các thanh bộ nhớ / thẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>