(+84) 463.28.7979

Cách sử dụng Custom Dictionaries trong Word 2013


Nếu bạn có các tùy chọn trên để kiểm tra chính tả khi bạn gõ văn bản trong Word 2013, bạn có thể dễ dàng thêm từ vào từ điển tùy chỉnh, bằng cách sử dụng menu ngữ cảnh. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thêm hoặc xóa nhiều từ tùy chỉnh hoặc thậm chí thêm từ điển chuyên ngành?

Trong bài này chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách để thêm các từ và xóa từ trong một từ điển của Word 2013, tạo ra một từ điển mới hoặc thậm chí thêm từ điển của bên thứ ba.

Để truy cập vào Custom Dictionaries trong Word 2013, nhấp vào tab File | Option.

Customs-Dictionaries-Word-2013

Trong hộp thoại Word Option, click vào Proofing sau đó di chuyển xuống phần “When correcting spelling in Microsoft Office programs” và nhấp Custom Dictionaries.

Customs-Dictionaries-Word-2013

Trên hộp thoại Custom Dictionaries, bạn có thể chỉnh sửa danh sách từ trong mỗi từ điển. Chọn từ điển trong danh sách và nhấp vào Edit Word List.

Customs-Dictionaries-Word-2013

Để thêm một từ vào từ điển tùy chỉnh được lựa chọn, nhập một từ trong hộp Word (s) và nhấp Add. Để loại bỏ một từ, hãy chọn từ trong danh sách từ điển và nhấn Delete. Nếu bạn muốn xóa toàn bộ danh sách từ điển tùy chỉnh, bấm vào Delete all.

Customs-Dictionaries-Word-2013

Bạn có thể nhanh chóng thêm từ vào từ điển tùy chỉnh bằng cách kích chuột phải vào một từ mà có màu đỏ gạch chân in nghiêng và chọn Add để lựa chọn từ điển. Để thay đổi các từ điển là mặc định, chọn từ điển mong muốn từ danh sách từ điển và bấm Change Default.

Customs-Dictionaries-Word-2013

Chú ý: Thêm vào từ điển tùy chọn chỉ có sẵn khi các tùy chọn để kiểm tra chính tả khi bạn gõ cũng là trên. Tùy chọn này cũng là trên màn hình Proofing trong “When correcting spelling and grammar” trong phần Word trên Word Options hộp thoại.

Customs-Dictionaries-Word-2013

Bạn cũng có thể thêm từ điển của bên thứ ba vào Word để mở rộng danh sách các từ mà nó đề cập khi kiểm tra chính tả. Để làm điều này, nhấn vào Add trên hộp thoại Custom Dictionaries.

Customs-Dictionaries-Word-2013

Điều hướng đến vị trí của từ điển mà bạn muốn thêm vào, chọn tập tin *.dic và nhấn Open.

Chú ý: Ví dụ, chúng tôi tìm thấy một từ điển y tế miễn phí, chúng tôi quyết định thêm vào Word.

Customs-Dictionaries-Word-2013

Từ điển được thêm vào màn hình từ điển trong danh sách từ điển.

Customs-Dictionaries-Word-2013

Bạn cũng có thể tạo ra nhiều từ điển tùy chỉnh mới, ví dụ, bạn muốn tách riêng danh sách từ của bạn. Để tạo ra một từ điển mới, chọn New trên Từ điển hộp thoại Custom.

Customs-Dictionaries-Word-2013

Vị trí của từ điển mặc định sẽ được lưu tại C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Uproof  Đây là thư mục được chọn trên hộp thoại Create Custom Dictionary. Nhập tên cho từ điển mới của bạn trong hộp soạn thảo File tên và nhấn Save.

Customs-Dictionaries-Word-2013

Chú ý: Hãy chắc chắn phần mở rộng của tên file là .dic

Customs-Dictionaries-Word-2013

Để thêm từ vào từ điển mới, lựa chọn từ điển mới trong danh sách và click Edit Word list. Add từ mà bạn muốn thêm vào từ điển mới sử dụng nút Add và click để đóng hộp thoại.

Customs-Dictionaries-Word-2013

Để loại bỏ một từ điển bạn không muốn sử dụng nữa, chọn từ điển trong danh sách và nhấn Remove.

Chú ý: Các tập tin .dic là không được lấy ra từ ổ đĩa cứng, chỉ từ danh sách của custom dictionaries  Word sử dụng.

Customs-Dictionaries-Word-2013

Khi bạn tạo ra một từ điển mới, Word kết hợp tất cả các ngôn ngữ với các từ điển. Điều đó có nghĩa các từ điển được sử dụng để kiểm tra chính tả trong của văn bản bất kỳ ngôn ngữ nào. Bạn có thể kết hợp một ngôn ngữ cụ thể với một từ điển tùy chỉnh để Word sử dụng từ điển mà chỉ khi bạn kiểm tra chính tả của văn bản trong ngôn ngữ cụ thể.

Để thay đổi kết hợp ngôn ngữ với một từ điển tùy chỉnh, chọn từ điển mong muốn trong danh sách và chọn một ngôn ngữ từ điển mà danh sách thả xuống của ngôn ngữ.

Customs-Dictionaries-Word-2013

Khi bạn đã hoàn thành việc thiết lập từ điển của bạn, nhấn OK trên hộp thoại Custom Dictionaries để đóng nó lại và lưu các thay đổi của bạn.

Một khi bạn đã thiết lập từ điển tùy chỉnh của bạn theo cách bạn muốn, bạn có thể sao lưu để bạn không cần phải đi đến những rắc rối với việc thiết lập chúng một lần nữa. Bạn cũng có thể dễ dàng chuyển chúng sang máy tính khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>