(+84) 463.28.7979

Cách tạo Desktop Slide Show trên Windows 7


Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách làm thế nào để tạo ra một slideshow hình nền trên desktop Windows 7. Bạn sẽ có tùy chọn để chọn mức độ thường xuyên thay đổi hình ảnh và trộn của chúng.

Thư mục mặc định mà Windows 7 sử dụng để lưu trữ hình ảnh được đặt tại:

C:WindowsWebWallpaper.

Chú ý: Bạn cần phải sử dụng Aero để có thể sử dụng và thiết lập slideshow này.

Sau đây là các bước thực hiện

1. Click chuột phải vào khoảng trống trên màn hình và chọn “Personalize

2. Click vào “Desktop Background

Chú ý: Tên màu xám dưới “Desktop Background” là “desktop background” hiện tại đang được sử dụng.

3. Bây giờ bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ như hình 2.

Hình 2

Chú ý: Bạn có thể cần phải di chuyển hoặc phóng to cửa sổ để xem tất cả các tùy chọn có sẵn như dưới đây.

4. Lựa chọn vị trí ảnh của bạn.

5. Click vào mũi tên của của menu đổ xuống để lựa chọn những hình ảnh mà bạn muốn sử dụng hoặc click vào nút “Browser” để lựa chọn một vị trí của thư mục ảnh khác (xem hình 2).

6. Lựa chọn thư mục ảnh và click vào “Select Folder”

7. Lựa chọn Desktop background picture

8. Bạn có thể chọn nhiều hơn một ảnh bằng cách click chuột phải trên một hình ảnh có sẵn, hoặc nhấp chuột vào ô checkbox ở góc trên bên trái của hình ảnh. (Xem hình 3)

9. Chọn vị trí hình ảnh

10. Click vào mũi tên của menu đổ xuống và click vào “Picture position” mà bạn muốn cho màn hình nền Desktop.

11. Lựa chọn thời gian bao lâu thì sẽ thay đổi hình ảnh 1 lần.

12. Click vào mũi tên của menu đổ xuống và lựa chọn thời gian thích hợp.

13. Trộn hình ảnh.

Để lựa chọn hình ảnh một cách ngẫu nhiên thì bạn cần phải tick vào ô ‘Shuffle” (xem hình 5).

14. Click OK để áp dụng thay đổi.

15. Đóng cửa sổ “Personalize” sau khi hoàn thành.

16. Mở “Advanced Power setting” và ở dưới “Desktop Background settings” >> “Slide show” bạn cần phải đảm bảo rằng thiết lập “Available” phải được lựa chọn.

17. Bây giờ bạn sẽ nhìn thấy những hình ảnh mà bạn đã lựa chọn ở bước 5 và nó sẽ tự động thay đổi đứng với thời gian mà bạn đã lựa chọn ở bước 7.

Ngoài ra, bạn có thể click chuột phải vào màn hình và chuyển hình nền bằng cách lựa chọn “Next Desktop Background” hoặc sử dụng phím tắt Shift + F10 và nhấn phím N.

Chúc bạn thành công

Tdnguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>