(+84) 463.28.7979

Cách tạo Quick Launch cho Windows 7


Nếu bạn vẫn muốn có thanh quick lauch như XP/Vista thì có thể áp dụng cách này.

1/ Chuột phải lên Taskbar -> New Toolbar


2/ Chọn 1 folder mà bạn để shortcuts, các link… để sử dụng cho quick launch -> OK.

3/ Lúc này Toolbar tạo ra sẽ nằm bên phải, chuột phải lên Taskbar -> bỏ Lock the Taskbar -> Kéo Toolbar mới tạo về góc trái màn hình -> chọn lại Lock the Taskbar.

Vậy là xong, chỉ cần bỏ thêm shortcuts vô thanh Quick Lauch mới.

Bật giao diện Aero nếu VGA ko hỗ trợ.
Run -> Regedit -> OK
Tìm tới HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsDWM
Chuột phải và tạo 3 key DWORD 32bit, lần lượt:
- UseMachineCheck, đặt giá trị 0.
- Blur, giá trị là 0.
- Animations, giá trị là 0.
Tắt Regedit. Chạy Command Line với quyền Admin và gõ dòng lệnh:
- Net Stop uxsms
- Net Start uxsms
Tắt Command Line -> Xong.
Chuột phải lên Desktop -> Personalize -> Windows Color -> Chọn themes là Aero -> OK.

Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>