(+84) 463.28.7979

Cách tạo tài khoản người dùng trong Windows 7


Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn một vài cách đơn giản để tạo tài khoản người dùng trong Windows 7.

Tin liên quan

>> Mở Local Group Policy trong Windows 7

Cách thực hiện

Chú ý: Trước hết bạn cần phải đăng nhập vào Windows 7 với tài khoản quản trị.

1. Sử dung Computer Management.

– Bạn có thể mở Computer Managemet từ menu Start >> click chuột phải vào My computer và chọn Manage (hình 1). Hoặc bạn có thể mở Computer management từ Administrative Tools trong Control panel (hình 2). Ngoài ra, bạn cũng có thể mở từ cửa sổ Run và bạn gõ lệnh sau: compmgmt.msc sau đó nhấn Enter (hình 3).

Computer management

Hình 1.

Computer management

Hình 2.

Computer management

Hình 3.

– Trong cửa sổ Computer management bạn mở node Local Users and Groups >> Users.
(hình 4).

Create user account

Hình 4.

– Để tạo tài khoản người dùng bạn click chuột phải vào ô panel bên phải và chọn New User… (hình 5).

Create user account

Hình 5.

– Trong ô New User có một số ô mô tả như sau:

User name: bạn nhập tên tài khoản người dùng.

Full name: tên đầy đủ của người dùng.

Description: Nhập phần mô tả về người dùng.

Password: bạn nhập mật khẩu cho tài khoản người dùng.

Confirm password: bạn xác nhận lại mật khẩu tài khoản người dùng.

User must change password at next logon: Người dùng phải thay đổi mật khẩu cho lần đăng nhập kế tiếp.

User cannot change password: Người dùng không thể đổi mật khẩu.

Password never expires: Mật khẩu không bao giờ hết hạn.

Account is disabled: Khoá tài khoản.

Sau khi bạn điền đầu đủ thông tin cho tài khoản người dùng bạn click Create và sau đó Close (hình 6).

Create user account

Hình 6.

– Để thêm người dùng vào nhóm người dùng nào bạn muốn bạn có thể click chuột phải vào tài khoản người dùng và chọn Properties (hình 7).

Create user account

Hình 7.

Trong ô thuộc tính của người dùng bạn chọn thẻ Member Of và click vào nút Add (hình 8).

Create user account

Hình 8.

Trong hộp thoại Select Groups bạn nhập nhóm bạn muốn add và sau đó click Check Names và click Ok (hình 9).

Create user account

Hình 9.

Bạn click Ok để đóng cửa số thuộc tính của người dùng.

2. Sử dụng công cụ User Account trong Control Panel.

– Để mở User Account bạn vào Start >> control panel (hình 10).

User Accounts

Hình 10: Mở User Accounts.

Chú ý: để có thể mở User Accounts như hình 10 thì bạn phải chọn view Control panel ở chế độ Large icons hoặc Small icons (hình 11).

User Accounts

Hình 11.

– Trong cửa sổ User Accounts bạn chọn Manage another Account (hình 12).

User Accounts

Hình 12.

– Trong cửa sổ Manage Accounts bạn chọn Create a new account (hình 13).

User Accounts

Hình 13.

– Trong cửa sổ Create New Account bạn nhập tên tài khoản người dùng và ở đây có hai phần:

+ Stardard User: Tài khoản chuẩn của hệ điều hành.

+ Administrator: tài khoản quản trị.

Bạn chọn một trong hai tuỳ chọn và sau đó click nút Create Account (hình 14).

User Accounts

Hình 14.

Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *