(+84) 463.28.7979

Cách tạo Windows 7 VHD boot từ Start với menu Boot


Đây là bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách tạo file Windows 7 VHD có khả năng khởi động trên hệ điều hành có sẵn như Vista hoặc Windows 7.

Chú ý: Để có thể hoàn thành bài này yêu cầu cần phải cài đặt Windows 7 trước khi thực hiện các bước phía dưới.

Chú ý: Trong khi tất cà các ấn bản của Windows 7 hỗ trợ tạo, attach file VHD nhưng chỉ có Windows 7 Ultimate, Enterprise mới hỗ trợ boot từ VHD.

Ví dụ: Windows Boot Manager

Chú ý: Bạn sẽ có khả năng lựa chọn OS hiện tại (Vista hoặc file VHD (Windows 7) trong Windows Boot Manager để bắt đầu sử Windows.

Dual_Boot_Windows_7

Để tạo và Add VHD có khả năng boot thực hiện theo các bước sau:

 1. Chèn ổ đĩa DVD Windows 7 vào ổ DVD và khởi động lại PC.
 2. Thiết lập và cho phép PC khởi động từ DVD.
 3. Cần phải nhấn phím bất kỳ khi xuất hiện dòng chữ “Press any key to boot from CD/DVD”
 4. Khi xuất hiện cửa sổ cài đặt như hình phía dưới, nhấn đồng thời các phím “Shift + F10”.

Windows_7_Install

5. Tại cửa sổ dòng lệnh gõ Diskpart và nhấn Enter

  Diskpart

  6. Tạo dung lượng Fix file VHD.

   Note: Fix file VHD sẽ có khả năng nhận Maximum kích thước (ví dụ: 40GB) khi bạn thiết lập cho kích thước của File VHD.

   Tại dấu nhắc gõ lệnh sau:

   Create vdisk file=c:\vhd-win7.vhd maximum=40960

   Diskpart

   7. Trong cửa sổ dòng lệnh, type lệnh sau và nhấn Enter.

    Select vdisk file=c:\vhd-win7.vhd

    Diskpart

    8. Tại dòng lệnh gõ lệnh “attach vdisk” và nhấn Enter để Attach file VHD.

    Diskpart

     9. Tại cửa sổ dòng lệnh gõ “Exit” và nhấn Enter để thoát.

     diskpart

      10.  Đóng cửa sổ dòng lệnh và quay trở lại màn hình cài đặt Windows 7 như ban đầu.

      Windows_7_Install

      Tiếp đến là thực hiện cài đặt như Windows 7 bình thường.

      Tham khảo bài hướng dẫn từng bước cài đặt cài đặt Windows 7

      Chú ý: Khi lựa chọn Partition thì cần phải lựa chọn Partition của file VHD mình vừa tạo.

      Sau khi tạo xong bạn sẽ có khả năng lựa chọn boot VHD từ Windows Boot Manager.

      ITnews Tech

      Leave a Reply

      Your email address will not be published. Required fields are marked *