(+84) 463.28.7979

Cách thay đổi ảnh của tài khoản người dùng của bạn trong Windows 7


Bài viết này sẽ cho bạn thấy cách lựa chọn và thay đổi hình ảnh tài khoản người dùng của bạn (hình ảnh xuất hiện ở trên màn hình Welcome và menu Start).

Hình ảnh chỉ có thể chọn với kích thước 128×128 Pixel để tránh việc Windows tự động điều chỉnh cho phù hợp với hình ảnh của hộp điều khiển. Việc này sẽ có thể là hình ảnh bạn chọn sẽ không được điều chỉnh vào chính giữa của bức ảnh bạn muốn.

1. Mở menu Start và click vào ảnh của tài khoản như hình 1.

Start_Menu_picture
Hình 1.

Hoặc bạn có thể mở từ Control Panel với chế độ All Items view (hình 2) và click vào biểu tượng User Account(hình 3).
User_account_in_Control_Panel

Hình 2.
Change_picture
Hình 3.

2. Lựa chọn ảnh từ các ảnh có sẵn của Windows 7 hoặc click vào liên kết Browse for more pictures và chọn bức ảnh mà
bạn muốn sử dụng.
Choose_picture

Hình 4.

3. Click vào nút Change Picture.

4. Và hình ảnh mới sẽ xuất hiện và thay thế hình ảnh cũ của bạn (hình 5).
After_change_picture

Hình 5.

Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *