(+84) 463.28.7979

Cách thay đổi hình nền trên Windows 7


Thay đổi hình nền (desktop background) trong Windows 7 là thực sự dễ dàng để làm, nhưng nó hơi khác nhau cho các phiên bản trước của hệ điều hành. Để bắt đầu, nhấp chuột phải vào một không gian trống trên desktop và chọn Personalize

Change-Wallpage-Windows-7

Bây giờ, chọn Desktop Background từ dưới cùng của cửa sổ Personalization:

Change-Wallpage-Windows-7

Sau đó, bạn có thể nhấp vào “Browse” và chọn hình ảnh mà bạn muốn sử dụng làm hình nền của bạn. Điều này có thể từ bất kỳ vị trí nào được lưu trên PC của bạn. Khi bạn đã lựa chọn một hình ảnh có nhiều lựa chọn cao cấp khác mà bạn có thể thay đổi (chẳng hạn như quay hình ảnh và điền vào các thiết lập). Để xác nhận và áp dụng các thay đổi và nhấp vào “Save Changes. Bây giờ bạn có một hình nền Windows 7:

Change-Wallpage-Windows-7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>