(+84) 463.28.7979

Cách Uninstall, Modify hoặc Repair phần mềm trong Windows 7


Windows 7 có một công cụ liệt kê gần như là tất cả các ứng dụng được cài đặt trên PC của bạn, và đây cũng chính là nơi bạn có thể thêm, xoá, hoặc thay đổi phần mềm. Để mở “Add or remove programs” bạn gõ “appwiz.cpl” vào ô tìm kiếm của start menu và nhấn Enter.

Click vào bất cứ phần mềm nào bạn muốn thực hiện và sau đó bạn click vào nút Uninstall/Change.

Remove_Software_2

1. Uninstall: Cho phép bạn gỡ bỏ phần mềm.

2. Modify: Cho phép bạn thêm hoặc bớt thành phần của phần mềm.

3. Repair: Cho phép bạn sữa chữa phần mềm trong quá trình sử dụng xảy ra. Nó sẽ thay thế với bản cài đặt gốc.

Sau khi bạn đã chọn được phần mềm bạn muốn thực hiện thì trình Wizard sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn với phần còn lại của chương trình. Điều này cũng có thể khác vì nó còn phụ thuộc vào từng ứng dụng khác nhau.

En joy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *