(+84) 463.28.7979

Cách xem file Outlook.pst trong Windows 7


Hướng dẫn này sẽ giải thích nơi bạn có thể tìm tập tin outlook.pst trong Windows 7 của bạn

Giải pháp 1

Để xem thư mục AppData, bạn cần phải kích hoạt xem các tập tin và thư mục ẩn trong Control Panel> Folder Options> View

Giải pháp 2

Một cách khác (nhanh hơn) để xem các tập tin ẩn là nhấn Alt khi bạn có một cửa sổ đang mở. Điều này sẽ mang đến những tin thanh toolbar tiêu chuẩn File / Edit / View / Tools / Help.Trong Tools, chọn Folder Options. Ngoài ra nhấn Alt cũng làm việc với các thanh menu ẩn mặc định của Windows Mail, Word 2010
Sau khi đã cho hiển thị các file ẩn bạn có thể dễ dàng tìm file outlook.pst trong thư mục Apps của hệ điều hành.
Có một cách nhanh hơn nữa là bạn vào Control Panel >> Mail
Trong cửa sổ mail setup, nhân vào “Data Files…”

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *